ReklamaPorovnanie cien plynu pre domácnosti a firmy v Európskej únii.

Informácie boli spracované na základe dokumentu, ktorý pripravil URSO, v torom je porovnávaná štruktúra sieťových poplatkov za elektrickú energiu a plyn.

Porovnanie cien plynu pre domácnosti v krajinách Európskej únie v rokoch 2009 a 2010. Ceny plynu v roku 2010 zaznamenali pokles aj nárast (v Slovenskej republike ceny plynu v roku 2010 vzrástli). Z pohľadu Európskej únie boli ceny plynu na Slovensku v roku 2010 zhruba na úrovni priemeru.

Porovnanie cien plynu na Slovensku a v Európskej únii v rokoch 2010 a 2009

Ceny zemného plynu pre firmy sa nachádzajú mierne nad priemerom cien Európskej únie. Najdrahší plyn nakupujú firmy v Maďarsku a najlacnejší vo Veľkej Británii.

Reklama

Novinky

Reklama