Reklama2011 Aktuality - čo píšu iní o dodávateľoch plynu

Kto ovládne plyn

Slovenský parlament čakajú kľúčové energetické zákony

ZDROJ: www.trend.sk 29.12.2011 / Peter Marčan
             
Diskusia o energetike na úrovni širokej verejnosti sa na Slovensku v posledných dvoch rokoch neviedla prakticky o ničom inom ako o obnoviteľných zdrojoch energií (OZE). Vytvorenie bankového produktu fotovoltická elektráreň v rokoch 2009 a 2010, ktorý obsahoval inštalácie veľkých elektrární tohto typu s rýchlou návratnosťou investície, poškodil imidž obnoviteľných zdrojov na dlhšie obdobie.

A hoci má parlament ešte v januári 2012 na programe v druhom čítaní dôležitejšiu legislatívu – nový zákon o energetike a nový zákon o regulácii, debata počas roka sa opäť zvrtne k skratkám OZE a KVET (kombinovaná výroba elektriny a tepla).

Výkup po novom

Ministerstvo hospodárstva SR už dlhšie avizuje potrebu prípravy nového zákona, ktorý by nastavil trvácnejšie pravidlá podpory. Také, ktoré si nebudú vyžadovať novelizáciu každý polrok. Otvorenie verejnej debaty a medzirezortného pripomienkového konania síce počká na novú vládu, no práve jar by mohla byť priestorom na konečne časovo primerane dlhú diskusiu o nastavení novej legislatívy.

Zmena systému výkupu zo súčasného, keď výkup dotovanej zelenej energie zastrešovali distribučné spoločnosti, na systém, keď ho bude od začiatku roka 2013 vykupovať organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, je viac-menej istá a na trhu akceptovaná. Rovnako zavedenie aukcií na výkupnú cenu za zelenú elektrinu je niečo, proti čomu sa až také hlasné protesty v priebehu diskusií úradníkov a zástupcov investorov neozývali.

Zostáva však množstvo detailov, ktoré ovplyvnia rozvoj OZE/KVET na minimálne jedno volebné obdobie. K zásadným otázkam vo verejnej diskusii bude nastavenie podpory pre takzvané nepredikovateľné zdroje energií. Dá sa očakávať, že po nie príliš pozitívnom debute fotovoltiky dostane priestor veterná energia, ktorú stopli skôr, ako sa vôbec rozbehla.

Na druhej strane, aj fotovoltika potrebuje zo strany štátnych inštitúcií po rodičovských výchovných zauchách v posledných dvoch rokoch druhú šancu. Najmä v prípade jej využívania v rámci malých inštalácií pre lokálnu spotrebu.

Ďalšie regulačné obdobie

Firmy pôsobiace v regulovaných segmentoch, teda najmä distribučné spoločnosti, dodávatelia pre domácnosti, plynári, ale tiež teplári, pocítia budúci rok v praxi nové pravidlá regulácie. Bude to skúška ohňom, ktorá ukáže, do akej miery je regulačné obdobie začínajúce sa v roku 2012 a končiace sa v roku 2016 z pohľadu pokrytia nákladov dobre nastavené.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) odstránil viaceré nedostatky, ktoré trápili investorov v končiacom sa regulačnom období. Či ide o korekciu uplatňovania takzvaného faktora efektivity, ktorý sa aplikoval napríklad aj na odpisy majetku, alebo o možnosť úpravy regulačného príkonu v teplárenstve. Niekde v pozadí sa stále vedie diskusia o tom, či napríklad aplikovaná miera výnosnosti regulačnej bázy aktív pred zdanením bude alebo nebude dostatočne motivujúca pre investície na Slovensku.

Kellnerovská neznáma

A energetická udalosť roku 2012? Bezpochyby avizovaný predaj 49-percentného podielu nemeckého E.ON Ruhrgas a Gaz de France v Slovenskom plynárenskom priemysle (SPP). Hoci hodnota aktív tejto spoločnosti čiastočne utrpela pretrvávajúcou krízou, ako aj spustením konkurenčného tranzitného plynovodu do západnej Európy Nord Stream, bude to bezpochyby transakcia, ktorej objem sa v prípade dokončenia dotiahne na úroveň veľkých štátnych privatizácií.

Bude tiež zaujímavé sledovať, aké strategické plány bude mať s SPP, čo je kľúčové aj pre ďalšiu liberalizáciu trhu s plynom cez infraštruktúrne cezhraničné projekty, nový vlastník. Najväčší záujem o plynárne prejavil Energetický a priemyselný holding, v ktorom rozdáva karty najbohatší Čech Petr Kellner.
 

Energie2 bude v roku 2012 pre domácnosti o 10-14% lacnejšia ako SPP

Tlačová informácia, Bratislava 14. decembra 2011

Zdraženie plynu od SPP o 5,53% zatraktívni lacnejšieho dodávateľa Energie 2

Alternatívny predajca zemného plynu a elektriny - spoločnosť Energie2 nastaví svoje ceny plynu pre domácnosti v roku 2012 tak, aby boli naďalej nižšie o 10 až 14 % (v priemere o 12 %), oproti dominantnému dodávateľovi na trhu - SPP. Informoval o tom riaditeľ Energie2, a. s., Dávid Vlnka v reakcii na to, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v stredu 14 .decembra oznámil schválenie návrhu zvýšenia cien za dodávku plynu pre domácnosti na budúci rok pre SPP o 5,53 % (návrh bol až o 23%).

 

,,Naša cenová politika sleduje zámer aby sme pre boli pre spotrebiteľov dlhodobo lacnejší ako dominantný dodávateľ. V súčasnosti má Energie2 ceny zemného plynu nižšie o 10 až 14 % (v priemere o 12 %), oproti SPP a tento rozdiel si chceme zachovať aj  v budúcom roku. Spotrebiteľom sa tak naďalej oplatí prejsť k Energii2, lebo tak ročne ušetria stovky EUR. Aj konzervatívni zákazníci si môžu ľahko spočítať, že pri zdražovaní plynu od SPP sa pri rovnakom percente cenového rozdielu, rozdiel v eurách zvyšuje“, konštatoval D.Vlnka.

 

Dodal, že ešte stále nie je v platnosti nový zákon, ktorý by umožňoval rýchly prechod zákazníka k lacnejšiemu dodávateľovi a tak by mali zákazníci požiadať o zmenu čo najskôr.

 

,, Teraz môže najskôr uskutočniť zmenu až k 1.4.2012, ale na požiadanie o ňu má už len cca 2 týždne, v podstate do Vianoc“, vysvetlil D.Vlnka.

 

Zdôraznil, že zákazníci sú niekedy zneistení a zavádzaní aby nemenili dodávateľov. Často ich odrádzajú aj ,,papierovačky“ spojené so zmenou dodávateľov. Tieto obavy sú však zbytočné. Energie2 vybaví za zákazníka všetky formality a bezplatne! Zabezpečí aj všetky úkony pri zmene dodávateľa a plynomer a vedenie k nemu naďalej obsluhuje predchádzajúca distribučná spoločnosť, ktorá odstraňuje aj prípadné poruchy. Zákazník ani na chvíľu neostane bez plynu, pretože je chránený legislatívou a prevádzkovým poriadkom.

 

,,Zákazník iba podpíše zmluvu a plnú moc, poskytne nám kópiu poslednej vyúčtovacej faktúry a my vykonáme potrebné zmeny. Plná moc sa nemusí podpisovať u notára, ale stačí pred našim zástupcom. Oproti tradičnému dodávateľovi zákazník získa výhodnejšiu cenu, ktorú vieme garantovať vždy nižšiu ako má dominantný dodávateľ a to po celú dobu trvania zmluvného vzťahu. Umožňujú nám to obchody na európskych burzách a spolupráca so zahraničnými výrobcami. Navyše pri uzavretí zmluvy cez internet poskytujeme zákazníkom ďalší dodatočný benefit na úrovni 2 % z cenníkovej ceny, a to po celú dobu trvania zmluvy. A ešte všetkým garantujeme, že na konci roka im vždy vrátime 2 eurá za každú odobratú MWh“, povedal D.Vlnka.

 

Poukázal aj na to, že  zákazníkom firma ponúka celé portfólio ďalších služieb, ktoré je rovnako kvalitné, ako u dominantného dodávateľa.  Energie2 pre zákazníkov vypracúva individuálne cenové ponuky, poskytuje im profesionálnu zákaznícku starostlivosť a energetické poradenstvo. Pre zákazníkov ponúkame aj združenú fakturáciu – čiže spojenie viacerých odberných miest do jedného daňového dokladu a optimalizáciu preddavkových platieb na základe reálnej spotreby.

 

Alternatívny predajca zemného plynu a elektriny - spoločnosť Energie2 pôsobí aj na českom trhu a pripravuje rozšírenie aj do ďalších okolitých krajín. Najbližšie má v pláne rozšíriť predaj do Maďarska. Energie2 má sídlo v Bratislave a pobočky v Topoľčanoch a Prešove. V súčasnosti zamestnáva v SR 16 stálych pracovníkov a na predaj produktov má vlastných obchodníkov a zmluvy s externými predajcami pôsobiacimi na celom území SR. Doteraz spoločnosť zásobovala plynom hlavne priemyselné podniky a komunálnu sféru, pritom fyzicky dodávala plyn veľkým odberateľom od júla 2011. Pre domácnosti začala s fyzickými dodávkami zemného plynu od 1. októbra 2011. S dodávkami elektriny pre veľkoodberateľov i maloodberateľov začne od 1. januára 2012. Časom má ambíciu zaradiť sa do prvej trojky najväčších alternatívnych predajcov plynu a elektriny na Slovensku.

 

 

 

Alternatívny dodávateľ elektriny a plynu Energie2 víta nový zákon schválený vládou

Lacnejší plyn a elektrina budú onedlho prístupnejšie pre všetkých

Tlačová informácia, Bratislava 10. októbra 2011

Schválenie tzv. tretieho energetického balíčka vládou SR, v stredu 9.novembra 2011, je krokom správnym smerom a je plne v prospech zákazníkov i predajcov energií. Liberalizácia trhu výrazne zlepší konkurenciu na trhu s elektrickou energiou a zemným plynom a umožní odberateľom slobodnejší výber dodávateľov  a tým aj priaznivejšie ceny. Informoval o tom Dávid Vlnka, riaditeľ spoločnosti Energie2, ktorá je alternatívnym predajcom zemného plynu a elektriny.

,,Dlhoočakávaný návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach konečne zliberalizuje prechod zákazníkov od dominantných spoločností k alternatívnym dodávateľom. Nové pravidlá zároveň zlepšia práva spotrebiteľov a posilnia právomoci a nezávislosť regulačného orgánu. Očakávaným schválením tohto zákona v NR SR padne posledná prekážka pre rýchlu zmenu k lacnejšiemu dodávateľovi. Doterajší  nevoľnícky zákon nútil dodávateľské firmy začať s dodávkami až o štvrťrok neskoršie, než zákazník požiadal o zmenu. Novela zákona tieto nezmyselne dlhé čakacie lehoty skráti na tri týždne a zvýši operatívnosť poskytovania služieb v prospech zákazníka“, konštatoval D.Vlnka.

Poukázal na to, že doteraz platný zákon umožňoval a umožňuje zmeny vždy iba 50  pred začatím nového kalendárneho štvrťroka (1. 4.,1. 7., 1. 10., 1. 1.),. Preto zákazník, ktorý chcel začať odoberať plyn, alebo elektrinu od 1. januára 2012, musel o zmenu požiadať do 30. septembra 2010. Pretože vybavenie formalít tiež chvíľu trvá, v skutočnosti musel požiadať o zmenu aspoň týždeň predtým. Kým nenadobudne právoplatnosť novela zákona platí doterajší, čo znamená, že domácnosti zatiaľ môžu najskôr uskutočniť zmenu až k 1.4.2012, ale na požiadanie o ňu majú už len cca 6-8 týždňov, v podstate do Vianoc, vysvetlil D.Vlnka.

Zdôraznil, že zákazníci sú niekedy zneistení a zavádzaní aby nemenili dodávateľov. Často ich odrádzajú aj ,,papierovačky“ spojené so zmenou dodávateľov. Tieto obavy sú však zbytočné. Energie2 vybaví za zákazníka všetky formality a bezplatne. Zabezpečí aj všetky úkony pri zmene dodávateľa a plynomer a vedenie k nemu naďalej obsluhuje predchádzajúca distribučná spoločnosť, ktorá odstraňuje aj prípadné poruchy. Zákazník ani na chvíľu neostane bez plynu, pretože je chránený legislatívou a prevádzkovým poriadkom.

Spoločnosť Energie2 pôsobí aj na českom trhu a pripravuje rozšírenie aj do ďalších okolitých krajín. Firma má sídlo v Bratislave a pobočky v Topoľčanoch a Prešove. Cenníkové sadzby má Energie2 nastavené nižšie, než dominantní dodávatelia. Navyše pri uzavretí zmluvy cez internet poskytuje zákazníkom ďalší dodatočný benefit na úrovni 2 % z cenníkovej ceny, a to po celú dobu trvania zmluvy. Oproti dominantným dodávateľom má Energie2 v súčasnosti ceny zemného plynu nižšie o 10 až 14 % (v priemere o 12 %) a elektriny o cca 10 %, v závislosti od zvolenej sadzby. Najväčší záujem je o produkt - Nebeská ponuka. Pri uzavretí zmluvy na dobu 6 rokov firma garantuje nižšiu cenu oproti súčasnému dodávateľovi elektriny a plynu po celý čas trvania zmluvného vzťahu. Zákazníci tak môžu ušetriť za dobu trvania zmluvy až tisíce eur. Pre zákazníkov ponúka aj združenú fakturáciu – čiže spojenie viacerých odberných miest do jedného daňového dokladu a optimalizáciu preddavkových platieb na základe reálnej spotreby.

Za zmenu dodávateľa plynu nezaplatíte ani cent a všetko za vás vybaví nový obchodník. Musíte ho iba splnomocniť.

Nová firma na plyn? Do 15 dní

Zdroj: HNonline, Marta Hilkovičová, 14.10.2011
Na zmenu dodávateľa plynu sa môžete rozhodnúť ku koncu každého kalendárneho mesiaca. Aj keď celý proces zmeny technicky trvá iba približne 15 dní, nemali by ste si zmenu nechávať na poslednú chvíľu. Jednotliví dodávatelia môžu totiž trvať na rôznych lehotách, ktoré treba pri výpovedi dodržať. Hraničný termín na zmenu dodávateľa je však viac ako jeden mesiac pred začatím novej dodávky. „Podstatná je aj žiadosť o prístup do prepravnej siete, kde nový dodávateľ zabezpečuje dennú kapacitu pre nového odberateľa a tam je lehota 40 dní,“ podotýka výkonná riaditeľka Lumius Adriana Trnovcová.

Zmenu nahláste pôvodnému obchodníkovi
Vždy treba mať na mysli dĺžku výpovednej lehoty u pôvodného dodávateľa. Malé firmy majú spravidla trojmesačnú výpovednú lehotu. Ak ste teda malá firma a plyn od novej firmy ste chceli odoberať úderom silvestrovskej noci, šancu ste premeškali. Naopak, stredne veľkí a veľkí odberatelia majú ešte šancu, keďže tí majú zväčša výpovednú lehotu jedno- až dvojmesačnú. Toto však platí iba v prípade, ak ste zazmluvnený na neurčitý čas.

Iný prípad nastáva vtedy, ak máte opačný kontrakt, teda ten na určitý čas. „V prípade, že by bolo možné zmluvu ukončiť kedykoľvek, tak dokážeme dodávať zákazníkovi plyn už v decembri, ak podpíše s nami zmluvu do konca októbra,“ hovorí Andrea Danihelová, hovorkyňa RWE Gas Slovensko. Ak však máte podpísaný práve takýto typ zmluvy, vypovedať ju síce nemusíte, no je lepšie, ak jej ukončenie oznámite pôvodnému dodávateľovi, od ktorého vám ešte stále tečie plyn. „Vyhnete sa tým okrem iného možným skrytým podmienkam v zmluvách na dobu určitú, ktoré by mohli zmenu znemožniť,“ odporúča Roman Lipnička, obchodný riaditeľ Elgasu.

Dodávateľ všetko vybaví za vás Nových dodávateľov, ktorí sa venujú firmám, je na našom trhu už takmer ako maku. „Pre malé a stredné firmy s ročným odberom do 633 megawatthodín ponúkame desaťpercentnú zľavu oproti tradičnému dodávateľovi,“ hovorí Igor Nagy, konateľ spoločnosti ČEZ Slovensko. Podobnú zľavu ponúka aj RWE Slovensko.

Predovšetkým je tu však bitka o klientov s veľkým odberom. Tým dodávatelia stanovujú ceny na základe individuálnych rokovaní. Samotné firmy aj preto odporúčajú obrátiť sa na všetkých obchodníkov s plynom, nech vám vypracujú ponuku, netreba sa rozhodnúť ihneď. Nezabudnite pritom ani na svojho súčasného dodávateľa, s ktorým by ste si teoreticky mohli vyjednať aj nové, lepšie podmienky. Taktiež predtým, ako sa rozhodnete zmeniť obchodníka s plynom, poriadne si preštudujte zmluvu.

Následne v podstate stačí, ak zmenu nahlásite firme, u predajcu alebo na infolinke spoločnosti, ku ktorej chcete prejsť. Musíte ju splnomocniť na všetky úkony a tá následne všetko vybaví za vás. „Na prípravu ponuky potrebujeme najmä informácie o jeho odberných miestach a predpokladanej spotrebe, potrebujeme vedieť, o aký produkt by mal záujem,“ hovorí Ondrej Šebesta z SPP. Za zmenu neplatíte.
 

Treba sa poponáhľať pri zmene dodávateľa plynu či elektriny

Na výmenu dodávateľa k prvému januáru máte už málo času. Ceny na budúci rok sú však ešte veľkou neznámou.

Zdroj: www.sme.sk, 6.10.2011, Katarína Ragáčová

BRATISLAVA. Ak chcete odoberať elektrinu od alternatívneho dodávateľa už v januári, máte na zmenu len október.
Nariadenie vlády síce hovorí, že zmeniť dodávateľa stačí 40 dní pred plánovaným dňom zmeny (1. januárom). Dôležitá však je aj dĺžka výpovednej lehoty u súčasného dodávateľa.
Tradiční dodávatelia na západe a východe krajiny, teda ZSE a VSE, majú dvojmesačnú výpovednú lehotu. U nich teda máte ešte mesiac na rozhodovanie. SSE však má trojmesačnú výpovednú lehotu, posledný septembrový deň bol posledným na zmenu, ak chcete odoberať elektrinu od niekoho iného.
Rovnako už len dva dni máte na zmenu dodávateľa plynu. Slovenský plynárenský priemysel má tiež trojmesačnú výpovednú lehotu. Máte tu však už značne oklieštený výber, pretože mnohí alternatívni dodávatelia uzatvorili objednávky k prvému januáru už pred niekoľkými dňami.
Ak nestihnete tieto termíny, zmeniť môžete dodávatela elektriny k prvému aprílu. Po podpise zmluvy s novým dodávateľom už nemusíte robiť nič, celý proces spraví za vás.

Ceny ešte nepoznajú

Ak počkáte so zmenou až na 1. apríl, budete mať jednu veľkú výhodu. Budete už poznať ceny energií jednotlivých dodávateľov. Tí, ktorí menia dodávateľa dnes, tieto vedomosti nemajú.
Dodávatelia energií totiž len v týchto dňoch dávajú cenové návrhy na rok 2012 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Ten ich musí schváliť do konca novembra.
Dnes sa tak môžu ľudia rozhodovať len na základe tohtoročnej ceny, ktorá však na budúci rok nemusí platiť.

Zmeny nebudú dramatické
Niektorí alternatívni dodávatelia to vyriešili garantovaním tohtoročnej ceny. Teda, ak podpíšete zmluvu najneskôr v novembri, budete platiť ceny z roku 2011.
Tento risk sa môže oplatiť, ale aj nemusí. Ceny elektrickej energie by mohli aj mierne klesnúť. Hoci dodávka elektriny pravdepodobne mierne porastie, za distribúciu zaplatíme asi menej.
Výsledný efekt by mohol byť mierny pokles cien elektriny. Môže však ostať aj na tohtoročnej úrovni, respektíve mierne narásť. „Ťažko povedať, aké budú ceny energií na budúci rok. V každom prípade však nebudú zmeny dramatické,“ tvrdí hovorca úradu Miroslav Ľupták.

Zmeny k lepšiemu by mala podľa rezortu hospodárstva priniesť novela zákona o energetike.
Firmu vymeníte za tri týždne
Zmena dodávateľa energií má byť od januára jednoduchšia.

BRATISLAVA. Zmeniť dodávateľa energií by malo byť od januára jednoduchšie, tvrdí ministerstvo hospodárstva.
Vláda a potom parlament by mali na jeseň schváliť návrh zákona o energetike a novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach.
„Návrhom zákona sa výrazne zvyšujú práva odberateľa elektriny a plynu vo vzťahu k dodávateľom,“ vraví hovorkyňa rezortu hospodárstva Daniela Piršelová.

1. Dnes môžu domácnosti bezplatne zmeniť dodávateľa elektriny štvrťročne, vždy k prvému dňu štvrťroka, teda od 1. 1., 1. 4., 1. 7., 1. 10., a dodávateľa plynu raz za šesť mesiacov, spravidla k prvému dňu v mesiaci. To sa zmení. Vymeniť dodávateľa bude možné do troch týždňov od podania žiadosti, respektíve od uplynutia 7­dňovej lehoty na rozmyslenie.

2. Domácnosti budú mať totiž po novom sedem dní na rozmyslenie, či nie je podpisovaná zmluva pre nich nevýhodná. Má to byť ochrana proti špekulantským praktikám nečestných dodávateľov.

3. Aj po novom však budú musieť dodržať výpovednú lehotu u starého dodávateľa, pri plyne sú to tri mesiace, pri elektrine dva mesiace v prípade zmluvy na neurčitý čas. Toto sa ešte môže zmeniť v parlamente, ministerstvo totiž chce skrátiť výpovedné lehoty na čo „najkratší uskutočniteľný čas“.

4. Odberatelia elektriny a plynu v domácnosti budú dostávať takzvanú univerzálnu službu, čo znamená právo na dodávku elektriny v určenej kvalite za primerané ceny.

5. Domácnosti budú mať tiež právo bezplatne odstúpiť od zmluvy pri neodôvodnenom náraste ceny alebo nedohodnutej zmene iných podmienok.

6. Pri zmene dodávateľa musí spotrebiteľ dostať konečné vyúčtovanie do šiestich týždňov po zmene dodávateľa.

7. Odberatelia budú mať právo na relevantné údaje o spotrebe elektriny a plynu, na informácie o spotrebiteľských právach uvedené na faktúrach.

Ušetriť sa dajú desiatky eur
Vhodnou zmenou dodávateľa môžete podstatne ušetriť. Dajte si však pozor na zmluvu.
BRATISLAVA. Pri zmene dodávateľa ste mohli tento rok ušetriť od desať do 25 percent. Líši sa to podľa toho, koľko energie spotrebujete.
Ak iba svietite a máte na elektrinu pripojené elektrické spotrebiče, ušetrili ste na prechode k lacnejšiemu, alternatívnemu, dodávateľovi dve až štyri eurá ročne.
Ak elektrinou aj ohrievate vodu a kúrite, môže to byť aj viac ako 70 eur ročne. Pri plyne ste mohli ušetriť približne desať percent.
Koľko sa bude dať usporiť podľa nových cenníkov, sa zatiaľ nevie. Mnohým alternatívnym dodávateľom totiž doteraz išlo o získanie podielu na trhu.
Podľa Jána Orlovského, hovorcu ZSE, tradičného dodávateľa elektriny, je takáto ponuka cenovo pod obstarávacie náklady alebo s nulovou maržou.
„Dnešná výhodná ponuka lacnejšej elektriny o niekoľko desiatok či stoviek eur sa môže na ďalší rok scvrknúť na zopár eur ročne,“ tvrdí Orlovský.
Treba tiež zvážiť, na aké obdobie sa zaviažete odoberať energie. Niektorí dodávatelia si totiž zaväzovali zákazníkov aj na dva roky.

Firiem, ktoré dodávajú domov elektrinu a plyn, je neúrekom
Medzi dodávateľmi si môžete vyberať. Ich ceny tlačí nadol zvyšujúca sa konkurencia. No je vhodné overiť si aj doterajšie referencie.

BRATISLAVA. Pri odbere elektriny môžete prechádzať nielen od tradičného dodávateľa k alternatívnemu, ale aj od tradičného k tradičnému a ušetriť.
V súčasnosti už totiž môže napríklad Stredoslovákom dodávať elektrinu aj Východoslovenská energetika. Viacerí majú tiež skúsenosti, že po vypovedaní zmluvy im dovtedajší dodávateľ ponúkol výhodnejšie podmienky.
Od koho môžete odoberať elektrinu

    * Západoslovenská energetika Energia, www.zse.sk, 0850 111 555, [email protected]
    * Východoslovenská energetika, www.vse.sk, 0850 123 333, [email protected]
    * Stredoslovenská energetika, www.sse.sk, 0850 111 468, 0906 25 25 25, [email protected]
    * Energetické centrum, www.e­centrum.sk, 0850 000 888, [email protected],
    * POWER­EN, www.pow­en.sk, 02 3222 3965, [email protected],
    * Slovakia Energy, www.slovakia­energy.sk, 02 5920 9000,
    * Business Commercial Finance, www.bcf.sk, 0800 194 194, [email protected],
    * Komunal Energy, www.komunal­energy.sk, 0850 122 333, [email protected]
    * AC Energia, www.acenergia.sk, 0915 253 134, email: [email protected]
    * A.En Slovensko, www.a­en.com, 043 4901421, [email protected]
    * SE Predaj, www.sepredaj.sk, 02 5866 3500, [email protected]

Od koho môžete odoberať plyn

    * Slovenský plynárenský priemysel, www.spp.sk, 0850 111 363, [email protected]
    * RWE Gas Slovensko, www.rwegas.sk, 0850 123 998, [email protected]as.sk

Dodávatelia plynu aj elektriny

    * Vaša Energia, www.vasaenergia.sk, Elektrina: [email protected], 0948 396 331,Plyn: [email protected], 0948 035 255, Obchodní zástupcovia-Tel : 02 20729369, Fax : 02 20729366
    * Energie2, www.energie2.sk, kontakt pre plyn aj elektrinu 0850 166 066
    * Geon, www.geon.sk, 02 3260 3050, [email protected]
    * Elgas, www.elgas.sk, 042 432 6542, 02 4949 3255, [email protected]
    * ČEZ Slovensko, www.cez.sk, 0850 888 444, [email protected]
    * Magna E.A, www.magnaea.sk, 033 7720731, [email protected],
    * Lumius Slovakia, www.lumius.cz/sk, 0417 002 520, [email protected]

 

Slovenský trh s energiami láka nové firmy

Alternatívni dodávatelia uzavreli zmluvu s desiatkami tisícok klientov
Zdroj: www.etrend.sk, 19.09.2011 / ČTK

Trh s dodávkami energií pre domácnosti na Slovensku láka stále viac firiem. Alternatívni dodávatelia ťažia pri získavaní nových klientov okrem iného zo zdražovania zemného plynu dominantným dodávateľom. Dosiaľ uzavreli zmluvy s niekoľkými desiatkami tisícok zákazníkov.

Na Slovensku má v oblasti dodávok energií domácnostiam zastúpenie okrem iného koncern ČEZ alebo česká energetická skupina Lama Investments. K ním sa od októbra pridá firma Energie2, ktorá podniká aj v Česku a chce vstúpiť aj na maďarský trh.

„Počítame s tým, že počet všetkých našich odberateľov od januára 2012 dosiahne asi po 3000 pri zemnom plyne i elektrine. Časom máme ambíciu zaradiť sa do prvej trojky alternatívnych predajcov plynu a elektriny na Slovensku,“ uviedol dnes obchodný riaditeľ Energie2 Dávid Vlnka. Napríklad ČEZ prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti podpísal za osem mesiacov 55-tisíc zmlúv so slovenskými domácnosťami na dodávky elektriny a plynu.

Zmeniť dodávateľa energií môžu Slováci raz za štvrťrok, musia tak ale urobiť zhruba tri mesiace vopred. Ak uzavrú zmluvu v týchto dňoch, zákazníkom novej firmy sa stanú od budúceho roka. Alternatívni dodávatelia spravidla lákajú klientov na zľavu oproti cenníku dominantných dodávateľov plynu a elektriny, ktorými sú plynárne SPP a predajcovia elektriny ZSE, SSE a VSE. Napríklad Energie2 sľubuje nižšie ceny o zhruba desatinu.

Alternatívni dodávatelia, ktorí sa v minulosti orientovali na firemnú klientelu, môžu podľa expertov ponúkať lacnejší plyn a elektrinu než zavedení predajcovia vďaka výhodnejším nákupom energií. Napríklad SPP s asi 1,4 milióna klientov z radov domácností podľa dostupných informácií zápasí s nevýhodnou zmluvou s ruským Gazpromom na dodávky plynu.

Plynárne tvrdia, že terajšie predajné ceny regulovanej skupine odberateľov prinášajú firme stratu. S návrhmi na razantné zvýšenie cien na energetickom regulačnom úrade ÚRSO ale SPP neuspel. Plyn slovenským rodinám tento rok zdražel dvakrát, a to začiatkom roka o asi 4,5 percenta a potom o ďalších bezmála sedem percent.

Tlačová informácia
Energie2, a. s., Lazaretská 3A, 811 08 Bratislava

Bratislava 19. septembra 2011


Kto chce lacnejší plyn a elektrinu od 1. 1. 2012, má najvyšší čas na zmenu Energie2 začína od 1. 10. 2011 dodávať plyn aj pre domácnosti.

Alternatívny predajca zemného plynu a elektriny - spoločnosť Energie2 začína od 1. októbra 2011 s fyzickými dodávkami zemného plynu aj pre domácnosti. Doteraz spoločnosť zásobovala plynom iba priemyselné podniky a komunálnu sféru, pritom fyzicky dodávala plyn veľkým odberateľom od júla 2011. S dodávkami elektriny pre veľkoodberateľov i maloodberateľov začne od 1. januára 2012. Informoval o tom riaditeľ Energie2, a. s., Dávid Vlnka.

,,Počítame s tým, že počet všetkých našich odberateľov od januára 2012 dosiahne cca po 3000 pri zemnom plyne i elektrine. Medzi našimi zákazníkmi sú veľkoodberatelia i maloodberatelia oboch komodít a dúfame, že ich počty v priebehu budúceho roka rýchlo porastú. Časom máme ambíciu zaradiť sa do prvej trojky najväčších alternatívnych predajcov plynu a elektriny na Slovensku. Bude to však záležať aj na tom, ako rýchlo sa udomácni  v praxi nový prijatý zákon liberalizujúci prechod zákazníkov od dominantných spoločností k alternatívnym dodávateľom“, poznamenal D. Vlnka.

Poukázal pritom na to, že súčasný zákon núti dodavateľské firmy začať s dodávkami až o štvťrok neskoršie, než zákazník požiada o zmenu. Energie2 preto dúfa, že pripravovaná novela tieto nezmyselne dlhé čakacie lehoty skráti a zvýši operatívnosť poskytovania služieb v prospech zákazníka. Súčasný zákon totiž umožňuje zmeny vždy iba 50 dní pred začatím nového kalendárneho štvrťroka (1. 4.,1. 7., 1. 10., 1. 1.),. Preto zákazník, ktorý začne odoberať plyn, alebo elektrinu od 1. januára 2012, musí o zmenu požiadať do 30. septembra 2010. Pretože vybavenie formalít tiež chvíľu trvá, najlepšie ak požiada o zmenu aspoň týždeň predtým.

,,Spoločnosť Energie2 pôsobí aj na českom trhu a pripravuje rozšírenie aj do ďalších okolitých krajín. Najbližšie má v pláne rozšíriť predaj do Maďarska. Energie2 má sídlo v Bratislave a pobočky v Topoľčanoch a Prešove. V súčasnosti zamestnáva v SR 16 stálych pracovníkov a na predaj produktov má vlastných obchodníkov a zmluvy s externými predajcami pôsobiacimi na celom území SR. Cenníkové sadzby má Energie2 nastavené nižšie, než dominantní dodávatelia. Navyše pri uzavretí zmluvy cez internet poskytuje zákazníkom ďalší dodatočný benefit na úrovni 2 % z cenníkovej ceny, a to po celú dobu trvania zmluvy. Oproti dominantným dodávateľom má Energie2 v súčasnosti ceny zemného plynu nižšie o 10 až 14 % (v priemere o 12 %) a elektriny o cca 10 %, v závislosti od zvolenej sadzby“, konštatoval D.Vlnka.

Zdôraznil pritom, že svojim odberateľom vie Energie2 poskytnúť veľmi zaujímavé ceny, navyše ich vie pre veľkých odberateľov individuálne prispôsobiť. ,,Sme lacnejší než dominantní dodávatelia elektriny a plynu na slovenskom trhu. Umožňujú nám to obchody s týmito komoditami na európskych burzách a spolupráca so zahraničnými výrobcami a dodávateľmi elektrickej energie a zemného plynu. Nie sme teda závislí od dominantných hráčov na slovenskom trhu, môžeme byť pružní a operatívne sa prispôsobovať vývoju na trhoch. Tieto faktory, spolu s nižšími režijnými nákladmi a ochotou podeliť sa so zákazníkom o našu maržu, nám umožňujú poskytovať elektrinu a zemný plyn dlhodobo lacnejšie, než sú cenníkové ceny dominantných dodávateľov“, vysvetlil D. Vlnka.

Zvýšenie cien zemného plynu od dominantného dodávateľa – SPP do júla 2011 spustilo novú vlnu záujmu o zmenu dodávateľov. Energie2 ceny nezvýšila a pocítila to vo zvýšenom záujme zákazníkov a na novouzatváraných zmluvách. Najväčší záujem je o produkt - Nebeská ponuka. Pri uzavretí zmluvy na dobu 6 rokov firma garantuje nižšiu cenu oproti súčasnému dodávateľovi elektriny a plynu po celý čas trvania zmluvného vzťahu. Zákazníci tak môžu ušetriť za dobu trvania zmluvy až tisíce eur.

Energie2 pre zákazníkov ďalej vypracúva individuálne cenové ponuky, poskytuje im profesionálnu zákaznícku starostlivosť a energetické poradenstvo. Pritom bezplatne zabezpečuje všetky úkony pri zmene dodávateľa a elektromer a vedenie k nemu naďalej obsluhuje predchádzajúca distribučná spoločnosť, ktorá odstraňuje aj prípadné poruchy. Pre zákazníkov ponúka aj združenú fakturáciu – čiže spojenie viacerých odberných miest do jedného daňového dokladu a optimalizáciu preddavkových platieb na základe reálnej spotreby.

,,Nebeský produkt“ od Energie2 ušetrí v súčasnosti priemerne 12% z ceny plynu
Rast cien plynu spustil lavínu záujmu o zmenu dodávateľa

Bratislava                 5.9.2011, Tlačová informácia
Zvýšenie cien zemného plynu od dominantného dodávateľa - SPP distribúcia, pre malé a stredné podniky a organizácie od začiatku júla tohto roka o 5,5 až 7,8 % a pre domácnosti od 20. júla tohto roka v priemere o takmer 7 % , spustilo novú vlnu záujmu o zmenu dodávateľov. Pocítil to aj alternatívny predajca zemného plynu a elektriny - spoločnosť Energie2, ktorá zaznamenala počas augusta  strojnásobenie počtu uzatváraných zmlúv, oproti mesiacom predtým. Spoločnosť garantuje do konca roka 2011 ceny plynu nižšie o 10 až 14%, než dominantný dodávateľ. Informoval o tom riaditeľ Energie2, a.s., Dávid Vlnka.

    ,,Najväčší záujem je o náš nový produkt - Nebeská ponuka. Pre nových zákazníkov - pri uzavretí zmluvy na dobu 6 rokov, sme pripravili ponuku, ktorá garantuje nižšiu cenu oproti súčasnému dodávateľovi elektriny a plynu po celý čas trvania zmluvného vzťahu. Naši zákazníci tak môžu ušetriť za dobu trvania zmluvy až tisíce eur. Odberatelia sa už neboja zmeniť dodávateľa, pretože sa presvedčili, že u nás dostanú lepšie podmienky, nižšie ceny a sú zachované všetky ich práva. Ak však chcú mať lacnejší plyn od 1.januára budúceho roka, podľa súčasného zákona musia požiadať o zmenu do 30.septembra 2011. Pretože aj spracovanie žiadosti chvíľu trvá, najlepšie ak tak urobia do 20.septembra 2011“, konštatoval D.Vlnka.

Dodal, že  súčasný zákon umožňuje zmeny vždy iba ku koncu kalendárneho štvrťroka (30.3.,30.6., 30.9., 31.12), ale s platnosťou až o ďalšie 3 mesiace. Ďalej poukázal na to, že
alternatívni dodávatelia priniesli do doteraz dominantného postavenie veľkých dodávateľov nielen nižšie ceny, ale aj individuálny prístup k zákazníkom a odborné poradenstvo pre nastavenie optimálnych sadzieb v prospech zákazníka.

,,Individuálne vypracúvame cenové ponuky, poskytujeme profesionálnu zákaznícku starostlivosť a energetické poradenstvo. Pritom bezplatne zabezpečujeme všetky úkony pri zmene dodávateľa a elektromer a vedenie k nemu naďalej obsluhuje predchádzajúca distribučná spoločnosť, ktorá odstraňuje aj prípadné poruchy. Pre našich zákazníkov ponúkame aj združenú fakturáciu – čiže spojenie viacerých odberných miest do jedného daňového dokladu a  optimalizáciu preddavkových platieb na základe reálnej spotreby“, uzavrel D.Vlnka.

 

Slovakia Energy začala predávať plyn

Zdroj: ekonomika.sme.sk, 4.7.2011

BRATISLAVA. Spoločnosť Slovakia Energy, alternatívny dodávateľ elektriny domácnostiam, malým a stredným podnikom, začala i predaj plynu.
Obchodní zástupcovia spoločnosti ponúkajú odberateľom obe komodity spoločne. Slovakia Energy ponúka plyn podľa regiónu o 6 až 10 % lacnejšie ako dominantný dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel. V súčasnosti má 20.000 zákazníkov odoberajúcich elektrinu.
Spoločnosť ponúka elektrinu a plyn firmám prostredníctvom siete vlastných obchodných zástupcov, domácnostiam prostredníctvom podomových obchodníkov.
Slovakia Energy bola prvým alternatívnym dodávateľom elektriny, ktorý začal na Slovensku predávať lacnejšiu elektrinu domácnostiam. V priebehu roka 2010 vybudovala svoj vlastný tím obchodníkov zameraných na predaj elektriny a plynu firemným zákazníkom a najala tri nové externé firmy, ktoré budú zabezpečovať priamy predaj domácnostiam. Každá z firiem bude mať na starosti jeden z troch regiónov na Slovensku.
Okrem úplne nanovo vybudovaného predaja posilnila Slovakia Energy svoje call centrum a na prelome roku 2010 a 2011 zaviedla úplne nový fakturačný systém, vďaka ktorému budú faktúry prehľadnejšie a ktorý umožní vrátiť zákazníkovi preplatky, ktoré boli v minulosti prevedené do ďalšieho fakturačného obdobia a spôsobovali nejasnosti vo vyúčtovaní.

 

Domácnosti si môžu vybrať ďalšieho dodávateľa plynu

Zdroj: ekonomika.sme.sk, 15.6.2011

BRATISLAVA. Slovenské domácnosti si môžu od júna vybrať z ďalšieho dodávateľa zemného plynu. Na slovenskom trhu začala predávať plyn česká spoločnosť Lama Investments, a.s. Firma chce svoj plyn ponúknuť tak domácnostiam, ako aj podnikateľom.
Spoločnosť tvrdí, že garantuje slovenským zákazníkom pri ročnom odbere do 4 200 megawatthodín konečnú cenu nižšiu o sedem percent, ako je cena dominantného dodávateľa v danom regióne. “Túto cenu dokážeme garantovať aj vďaka tomu, že približne 20 % dodávok plynu pokrývame z vlastnej ťažby v Českej republike,“ dodal hovorca spoločnosti Lama Investments Andrej Čírtek.
Slovensko je prvou exportnou krajinou do ktorej sa Lama rozhodla zemný plyn dodávať. “Hlavný dôvod exportu na slovenský trh je predovšetkým jazyková a dejinná podobnosť oboch krajín,“ dodal obchodný riaditeľ Lama Investments na Slovensku Štefan Nižník. Zmluvy chce firma s domácnosťami uzatvárať bez viazanosti. Český podnik uvažuje do budúcnosti aj s možnosťou dodávať slovenským zákazníkom elektrickú energiu.
Slovenské domácnosti sa v tomto roku dočkajú viacerých dodávateľov plynu. Dodávať plyn slovenským domácnostiam začala česká skupina ČEZ a firma RWE Gas Slovensko. Podľa medializovaných informácií dodávať plyn domácnostiam chce aj spoločnosť Magna E.A.
Doposiaľ bol jediným dodávateľom plynu pre zhruba 1,4 mil. slovenských domácností Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) napriek tomu, že svojho dodávateľa plynu si môžu vybrať od roku 2007. SPP sa podľa slov svojho hovorcu Ondreja Šebestu konkurencie neobáva.
Lama Investments je spoločnosť zaoberajúca sa najmä obchodom so zemným plynom a jeho skladovaním. Firma pôsobí na českom trhu zemného plynu od roku 2007, o dva roky neskôr začala ponúkať svoj plyn aj domácnostiam. 
Spoločnosť má v súčasnosti v segmente domácností 5 200 aktívnych zákazníkov. Do konca roka chce uzavrieť v tomto segmente 20 tisíc zmlúv. Podnik patrí do skupiny Lama, ktorá je skupinou čisto českých firiem podnikajúcich v stredoeurópskom regióne. Do skupiny Lama patrí okrem Lama Investments aj firmy Petr Lamich – Lama a Česká naftářská společnost, s.r.o.

 

Veľkí si za plyn priplatia. Aj pätinu

 

HNonline, Marta Hilkovičová, 13.5.2011

Vyššie ceny suroviny sa už teraz započítavajú do kontraktov na budúci rok. Dôvodom je katastrofa v Japonsku.

Dnes sa už o žiadnom dodávateľovi plynu nedá paušálne povedať, že je najlacnejší alebo najdrahší. Distribútori sa prispôsobili konkurencii a v každom z našich modelových príkladov firiem, ktoré využívajú plyn, dala najvýhodnejšiu ponuku iná firma. Čím však máte väčšiu prevádzku, tým viac môžete ušetriť. Výšku ročnej faktúry za plyn pre veľkoodberateľov nám niektorí obchodníci neuviedli, keďže tvrdia, že cenu stanovujú na základe individuálnych rokovaní. Pri tých, ktorí ju uviedli, bol rozdiel medzi najlacnejším a najdrahším 13-tisíc eur za rok. Nižší bol v menších prevádzkach, kde sa rozdiely pohybovali v niekoľkých desiatkach až stovkách eur za rok. 

Porovnanie cien plynu, cenník - SPP, RWE Gas, ČEZ Slovensko, MAGNA EA, ELGAS

Rozhodnú ceny ropných produktov

Cena plynu má aj naďalej rásť. Dokonca, ako podotýka výkonná riaditeľka spoločnosti Lumius Adriana Trnovcová, vyššie ceny plynu sú už premietnuté aj v uzatváraných kontraktoch na rok 2012 a ďalšie obdobia. „V porovnaní s cenami na rok 2011 sú novouzatvárané kontrakty na rok 2012 drahšie zhruba o dvadsať percent,“ hovorí Trnovcová. Stojí za tým vysoká cena ropných produktov. „Dôvodom je situácia v Líbyi či odstavovanie jadrových elektrární v Nemecku,“ tvrdí Rastislav Kovalčík, obchodný riaditeľ firmy Elgas. Ako dodáva, k vyššej cene prispieva aj katastrofa v Japonsku. Po výbuchu jadrovej elektrárne Fukušima krajina odstavila časť výroby elektriny, a musela tak požiadať o zvýšené dodávky plynu na jej elektriny, čím sa cena plynu na trhoch výrazne predražila.

Dodávatelia plynu majú totiž dve možnosti. Buď si ceny zafixujú na dlhšie obdobie v zmluve, alebo ho nakúpia na spotových trhoch. Cena plynu totiž na krátkodobých spotových trhoch počas niekoľkých týždňov vzrástla takmer o 20 percent. „To potvrdilo, že závislosť dodávateľov od týchto trhov je pomerne riziková,“ hovorí Ondrej Šebesta, hovorca SPP, ktoré má, práve naopak, uzatvorené dlhodobé kontrakty na dodávku plynu. Prudší rast cien by tak mohol nášho najväčšieho dodávateľa obísť.

Do hry môže vstúpiť aj Gazprom

Na druhej strane však ešte môže s kartami zahýbať aj ruský koncern Gazprom, s ktorým má SPP uzatvorené spomínané dlhodobé kontrakty na dodávku plynu. Gazprom nedávno avizoval zvýšenie cien pre celú Európu, teda aj pre nás, kvôli vysokým cenám ropy. Konečné slovo však nepadlo. „V prípade zmien ceny plynu v Gazprome tento fakt zohľadní Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorými sa musia riadiť dodávatelia plynu,“ uzatvára Alojz Marek zo spoločnosti TMC Servis.

Ceny plynu už rástli aj tento rok. Podľa spoločnosti RWE Gas Slovensko sa ceny od začiatku roka zvýšili o dve percentá. Ešte výraznejší je rast v medziročnom porovnaní. Podľa spoločnosti Elgas sú ceny pre firmy oproti vlaňajšku vyššie až o 15 percent. Napriek tomu, podľa porovnania HN s cenami pre veľkých odberateľov za minulý rok, vychádza, že ceny klesli, v niektorých prípadoch aj o niekoľko tisíc eur.


Najlacnejší plyn rodinám dnes tečie od RWE

HNonline, Marta Hilkovičová, 13.5.2011

Rozdiely v cenách plynu sú relatívne veľké. Modelové príklady domácností, ktoré si určila redakcia Hospodárskych novín ukázali, že rozdiel medzi jednotlivými spoločnosťami sa pohybuje od štyroch do sedemdesiatich eur za rok. Najlacnejší plyn pritom domácnostiam dodá spoločnosť RWE Gas Slovensko, od ktorej plyn smerom k rodinám tečie iba niečo vyše jeden mesiac. Najviac, naopak, zaplatíte za plyn od SPP, ktorý však už začal reagovať na situáciu na trhu a postupne znižuje ceny. Za dva mesiace klesli v namodelovanej domácnosti s najväčším odberom približne o päť eur.

Porovnanie cien dodávateľov plynu RWE Gas, Energetické Centrum, ČEZ, SPP
 

Noví sú lacní

Trh s plynom pre domácnosti sa od nového roka zmenil. Cena tejto suroviny sa zvýšila v priemere o štyri a pol percenta, pričom do tohto segmentu vstúpili noví a hlavne veľkí hráči, ČEZ Slovensko či RWE Gas Slovensko.

Najvýraznejší rozdiel v našich modelových príkladoch bol pri domácnosti, ktorá plyn využíva na všetko – varenie, kúrenie i zohrievanie vody. V tomto smere bol RWE Gas oproti najdrahšiemu konkurentovi pri ročnom porovnaní lacnejší o 76,27 eura. „Cena pre domácnosti sa odvíja hlavne od typu produktu, ktorý si klient zvolí, a od jeho spotreby,“ zdôvodňuje šéf tejto firmy Miroslav Kulla. Výraznú úsporu prináša aj menej známy alternatívny dodávateľ Energetické centrum, ktorý bol doposiaľ „doma“ iba v dodávke elektriny. Pri všetkých troch modelových domácnostiach vyšiel ako druhý najlacnejší.
 

Čím viac minieš, tým je vyššia zľava

Rozhodujúcim faktorom vo výške zľavy, ktorú vám je obchodník ochotný ponúknuť, je buď kombinovaný odber plynu vrátane elektriny, ale aj výška spotreby. Ak teda viete, že míňate veľa plynu, stanovte si jeho odber na čo najdlhší čas, a tak získate aj vyššiu zľavu, RWE v takomto prípade núka až 12-percentnú zľavu. No neplatí to vždy. ČEZ Slovensko napríklad domácnostiam s malým odberom dáva desaťpercentnú zľavu, bez ohľadu na objem. Treba si však dávať pozor. „Zľavy z ceny sa spravidla týkajú iba ceny komodity, teda nie sú poskytované z celej ceny za dodávku plynu. Výsledná výška zľavy preto môže byť nižšia, ako sa na prvý pohľad zdá,“ hovorí Ondrej Šebesta, hovorca SPP, ktorý o zákazníkov z radov domácností bojuje zľavami na kúpu
plastových okien.
 

Ceny sa budú meniť

Začiatkom tohto roka noví hráči v dodávkach plynu pre domácnosti rozbili monopol SPP. Nižšie ceny pre domácnosti, ktoré vyplývajú z našich porovnávaných domácností, sa tak dajú vysvetliť najmä tým, že alternatívni dodávatelia mali v tomto smere ľahkú cestu k podliezaniu jeho cien. „Z tohto faktu ťažia zákazníci. Vytvára sa tlak na znižovanie cien,“ hodnotí Žaneta Müllerová z Energetického centra. Avšak na to, či budú vzhľadom na rastúcu konkurenciu upravovať cenníky nadol, nám nikto jasnú odpoveď nedal.

Ceny plynu u nás podliehajú regulácii a o ich výške rozhoduje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

ČEZ Slovensko v tomto smere argumentuje tým, že od svojho januárového vstupu na trh s plynom pre domácnosti ponúka plyn o desať percent lacnejší ako tradičný dodávateľ, v našom prípade SPP. RWE Gas Slovensko zas tým, že jeho ceny sú ešte o dve percentá nižšie ako ceny ČEZ-u. Oba svoje ceny fixujú na minimálne dvojročné obdobie.
 

Konkurencia tlmí rast cien energií

HNonline, Peter Podstupka, 13.5.2011

Ceny energií rastú, ako keby sa už kríza definitívne skončila. Plyn pre firmy je podľa dodávateľov medziročne drahší aj o pätnásť percent a oživujúca sa ekonomika tlačí nahor i ceny elektriny.

Ako keby toho nebolo dosť, nepokoje v arabskom svete prudko zdvihli ceny ropy a zemného plynu na svetových trhoch. Všetko ešte skomplikovala katastrofa v japonskej jadrovej elektrárni, ktorá zatriasla najmä trhom s elektrinou, ale tiež tlačí aj na ceny plynu. Situácia sa ešte skomplikovala po tom, ako začalo Nemecko prehodnocovať svoju jadrovú politiku
a niektorým atómovým elektrárňam nepredĺžilo životnosť.

Ak nechcete za plyn alebo elektrinu platiť viac ako minulý rok, musíte si dobre vybrať svojho dodávateľa. Porovnanie cien oboch kľúčových komodít pre firmy aj domácnosti nájdete vnútri tohto energetického
špeciálu.

Nastupuje konkurencia
Jedným z mála faktorov, ktorý dnes utlmuje rast cien energií na Slovensku, je rozmáhajúca sa konkurencia v sektore. Po tom, ako si energetici rozobrali tie najväčšie hrozienka z koláčov, teda najväčšie firmy, sa čoraz viac priostruje boj o malých a stredných podnikateľov. Dokonca aj dodávka energií pre domácnosti už prestáva byť iba marketingovým nástrojom a začína sa z nej stávať zaujímavý biznis model. A to nielen v elektrine, kde je konkurencia už dlhšie, ale už aj pri plyne. V priebehu posledného polroka vstúpili na trh dvaja veľkí hráči, ktorí majú potenciál významne zamiešať kartami.

Výsledky môžete pozorovať už dnes. Ceny plynu pre tento segment klesajú aj bez rozhodnutí
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, a to nielen u alternatívnych dodávateľov, ale aj zatiaľ v dominantnom Slovenskom plynárenskom priemysle. V porovnaní s prieskumom, ktorý Hospodárske noviny urobili pred zhruba dvomi mesiacmi, klesli ceny v dvoch z troch modelových príkladov. Síce iba symbolicky, ale aj to veľa hovorí o situácii na trhu.

Ceny aj tak porastú

S najväčšou pravdepodobnosťou to však nebude stačiť. Ceny plynu aj elektriny budú stále pod tlakom ekonomického oživenia a u firemných zákazníkov sa očakáva rast. Podľa niektorých dodávateľov sú dnes uzatvárané kontrakty približne o dvadsať percent drahšie ako v rovnakom čase pred rokom. A rast bude podľa predajcov pokračovať, aj keby sa stabilizovala situácii v Afrike.

Rovnako budú rásť aj ceny elektriny. Ak sa do sita pripojí veľa slnečných elektrární, tak je možné, že ceny vzrastú ešte v tomto roku, a to pre firmy aj domácnosti zároveň. Ak slnečných elektrární nebude priveľa, tak sa rast očakáva až začiatkom budúceho roka.
 

Koniec elektrární? Na Zem majú ťahať energiu z Mesiaca!

Topky.sk, 07.04.2011 18:00
 
NOVOSIBIRSK - Ruskí a americkí vedci pracujú na projekte slnečných batérií umiestnených na povrchu Mesiaca, z ktorých by energiu na Zem dopravoval laserový lúč. Ak by sme takto získali, čo i len jedno percento energie, mohli by sme zatvoriť všetky fosílne elektrárne.

Z ruského Novosibirsku to oznámila agentúra ITAR-TASS. Spolu s odborníkmi tamojšieho sibírskeho oddelenia Ruskej akadémie vied na projekte pracujú vedci houstonskej univerzity. Podľa riaditeľa novosibirského vedeckého pracoviska Olega Pčeljakova budú
reklama

Slnečné batérie rozmiestnené na veľkej ploche Mesiaca a energia z nich bude smerovať na Zem. Batérie majú byť vyrobené na báze špeciálnych polovodičových kryštálov, ktoré však zatiaľ neexistujú. Ich vývoj má zabezpečiť špeciálne vákuové laboratórium, ktoré je vraj pred dokončením.
Sústredený laserový lúč bude prijímať a spracúvať pozemné pracovisko tak, aby nebola poškodená okolitá príroda, povedal Pčeljakov. S časovým harmonogramom projektu sa ruský vedec novinárom nezveril.
Myšlienka prenosu slnečnej energie z Mesiaca nie je nová, v USA sa objavila už v roku 1984. Mesiac vraj dostáva zo Slnka dávku energie v objeme 13-tisíc terawattov. Podľa houstonského odborníka Davida Criswella, otca myšlienky energetického prenosu z Mesiaca na Zem, by pozemšťania mohli uzavrieť všetky elektrárne na fosílne palivo, keby dokázali "ukradnúť" len jedno percento tejto energie.
 

Na plyne ušetríte stovky

Zdroj: Miroslav Pejko, HN Online, 21.4.2011
Na zmene dodávateľa plynu môžete ušetriť vyše sto eur ročne.


Dve nové firmy RWE a ČEZ poskytujú zľavu dvanásť a desať percent oproti tradičnému dodávateľovi SPP. Nižšiu faktúru môžete dostať už za október. Ak prechádzate k ČEZ-u, o zmenu dodávateľa treba požiadať do desiateho júna, ak k RWE, máte čas do dvadsiateho júna.

Za zmenu neplatíte nič, nemusíte ísť ani na žiadny úrad. Všetko za vás vybaví nový dodávateľ, vy mu k tomu dáte splnomocnenie.l
Alternatívni dodávatelia plynu CEZ a RWE gas, šetrenie, ročné úspory

Pozor na malé písmenká
Celý proces je len administratívny, nikto vám teda nebude montovať nový plynomer. „Plyn je ten istý. Platí princíp, že ak by aj alternatívny dodávateľ skrachoval, dodávku musí opäť prevziať SPP,“ poznamenal odborník na energetiku Peter Marčan z Inštitútu pre energetickú bezpečnosť. Ak by došlo ku krachu firmy, domácnosť by platila podľa cenníka SPP.

„Treba si detailne pozrieť nielen zľavu, ale aj na akú dobu sa zmluva vzťahuje,“ upozornil Marčan. Obaja alternatívci ponúkajú viazanosť minimálne na dva roky. Spomínané zľavy garantujú počas prvého roka, potom zaručujú už len nižšiu cenu než SPP.

V tomto roku sa zrejme ešte ponuka plynu pre domácnosti rozšíri. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví totiž vpustil na trh už sedem dodávateľov. Viacerí z nich ešte neprišli s konkrétnou ponukou. Je možné, že by tak domácnosti mohli dosiahnuť v tomto roku aj väčšie zľavy. „Každý nový hráč sa bude snažiť zaujať cenou, pretože len to inšpiruje domácnosti na zmenu,“ doplnil Marčan. Tak to bolo aj v prípade spoločnosti RWE, ktorá prišla na trh až po ČEZ-e a ponúkla o dve percentá výhodnejšiu cenu. V prospech ČEZ-u však stále hovorí to, že rovnakú percentuálnu úsporu ponúkajú aj v prípade elektriny.

Zmenu dodávateľa plynu je možné urobiť len raz za šesť mesiacov, obaja alternatívci však viažu zákazníka na dlhšie obdobie. Ak sa rozhodnete počkať ešte na výhodnejšiu ponuku, zmenu dodávateľa zrejme nestihnete od októbra, ale až od Nového roka.

Konkurencia prináša ovocie
Alternatívni dodávatelia vstupujú na trh s plynom pre domácnosti prvýkrát tento rok. A inšpirovalo to aj niekdajší monopol SPP. Pre domácnosti ponúka zľavy na plastové okná, dvere a ich montáž. Zákazníkov si chce udržať aj energetickým poradenstvom, teda radami, ako šetriť na spotrebe.

Marčan to považuje za logický výsledok konkurencie. „Je len dobre, že vstupom každého nového dodávateľa je väčší tlak na cenu. Boj o zákazníka sa stupňuje.“
 

SPP a ČEZu pribudne pri predaji plynu domácnostiam ďalší konkurent

Zdroj - www.sme.sk, 8.4.2011 13:22 | Copyright © SITA 2011

BRATISLAVA. Spoločnosť RWE Gas Slovensko začala predávať zemný plynu už aj slovenským domácnostiam. Firma chce svoje plány v tomto sektore predstaviť na budúcotýždňovej tlačovej konferencii. RWE Gas Slovensko pôsobí na slovenskom trhu s plynom od roku 2008.

Za dva roky sa podniku podarilo získať 25-percentný podiel na trhu veľkých firemných zákazníkov a zhruba 8-percentný v segmente maloodberateľov. RWE Gas Slovensko je súčasťou medzinárodného koncernu RWE, ktorý je jednou z piatich najväčších európskych energetických spoločností.

Slovenské domácnosti sa v tomto roku zrejme dočkajú viacerých dodávateľov plynu. Dodávať plyn slovenským domácnostiam začala už česká skupina ČEZ.

Dodávať zemný plyn slovenským odberateľom sa rozhodla aj česká spoločnosť Lama Investments, a.s. a firma Magna E.A. Doposiaľ bol jediným dodávateľom plynu pre zhruba 1,4 mil. slovenských domácností Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) napriek tomu, že svojho dodávateľa plynu si môžu vybrať od roku 2007.

Elektrárne a plynárne prichádzajú o klientov

Nový distribútor plynu a elektriny ČEZ Slovensko má za dva mesiace 15-tisíc zmlúv.

Zdroj: HN online, prevzaté z TASR 1.4.2011

ČEZ Slovensko, s.r.o., podpísala od svojho vstupu do sektora domácností viac ako 15.000 zmlúv na dodávku elektriny a plynu. Skupina ČEZ predstavila svoju ponuku pre slovenské domácnosti a malých podnikateľov 20. januára 2011.    
"Tieto výsledky sú dôkazom toho, že klientov oslovila výhodnosť našej ponuky," konštatuje v stanovisku pre médiá konateľ ČEZ Slovensko Igor Nagy. Dodáva, že približne 70 % zákazníkov si spoločnosť vybralo ako dodávateľa plynu aj elektriny súčasne.    
ČEZ Slovensko, s.r.o., Bratislava vznikla v júni 2007. Predmetom jej činnosti je najmä dodávka elektriny a plynu. Jediným spoločníkom je česká energetická firma ČEZ, a.s., Praha. ČEZ Slovensko, s.r.o., eviduje základné imanie v hodnote 331.940 eur.    
Skupina ČEZ je energetickým koncernom pôsobiacim vo viac ako 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Elektrinu, plyn a teplo dodáva 9,3 milióna zákazníkom. Skupina prevádzkuje diverzifikované portfólio výrobných zdrojov - atómové, uhoľné, vodné, veterné a slnečné elektrárne. Inštalovaný výkon skupiny ČEZ predstavuje 14.800 MW.
 

Peniaze a paragrafy

Ako spočítať možnú úsporu pri zmene dodávateľa plynu
Michal Holeš | 13. februára 2011  16:05, www.pravda.sk

Porovnanie výhodnosti jednotlivých dodávateľov plynu je veľmi jednoduché. V súčasnosti totiž predávajú plyn domácnostiam na celom území Slovenska iba dve firmy – SPP a ČEZ.


Faktúra za dodávku plynu sa tiež skladá iba z dvoch položiek a cenníky plynu od obidvoch predajcov sú platné na celom území Slovenska.

Pevnú mesačnú sadzbu majú pri jednotlivých tarifách obidvaja dodávatelia rovnakú. Na porovnanie výhodnosti teda stačí zistiť napríklad z poslednej faktúry množstvo odobratého plynu v kilowatthodinách a vynásobiť ho cenou v tabuľke. Tarifa sa určuje automaticky podľa odobratého množstva plynu. Domácnosť, ktorá ročne minie menej ako približne 200 kubíkov plynu (2 110 kilowatthodín), platí za tarifu D1. Sadzbu D2 má domácnosť s ročnou spotrebou maximálne 17 935 kilowatthodín (približne 1 700 m3). Najvyššiu tarifu D3 majú domácnosti do 68 575 kilowatthodín (približne 6 500 kubíkov).

Porovnanie cien plynu
Porovnanie cien za zemný plyn - alternatívni dodávatelia plynuNapríklad rodina, ktorá plyn používa iba na varenie a mesačne minie asi 107 kilowatthodín plynu (približne 10 kubíkov), zaplatí mesačne pevný poplatok 2,112 eura. Za kilowatthodinu odobratého plynu navyše zaplatí SPP 0,0611 eura. Mesačne by tak mala platiť približne 8,65 eura. Ak by však prešla ku konkurenčnej firme, ktorá za kilowatthodinu účtuje 0,0577 eura, platila by 8,29 eura.

Rodina, ktorá plyn využíva okrem varenia aj na ohrev vody s mesačnou spotrebou asi 83 kubíkov (približne 888 kilowatthodín), mesačne platí pevný poplatok 4,98 eura. Slovenský plynárenský priemysel účtuje za odobratú kilowatthodinu 0,0446 eura. Modelová rodina tak mesačne platí približne 44 eur. Alternatívny dodávateľ predáva kilowatthodinu plynu za 0,0413 eura, celkové mesačné poplatky tak sú 42 eur.

Ak domácnosť používa plyn aj na vykurovanie a každý mesiac minie priemerne 250 kubíkov (asi 2 675 kilowatthodín), musí zaplatiť pevný poplatok 7,75 eura. SPP predáva plyn za 0,0427 eura. Mesačné zálohové platby za zemný plyn od SPP tak budú asi 120 eur. Keďže ČEZ účtuje za kilowatthodinu plynu 0,0394 eura, modelová rodina bude platiť preddavky asi 111 eur.

Na Slovensko mieri nový dodávateľ plynu a elektriny

Pluska/SITA 03. február 2011,

Česká spoločnosť Lama Investments plánuje v tomto roku začať s dodávkou energií pre všetkých slovenských zákazníkov, vrátane domácností.


Na slovenský trh s energiami príde nový hráč. Dodávať zemný plyn a elektrickú energiu slovenským odberateľom sa rozhodla česká spoločnosť Lama Investments, a.s. Ako  uviedol hovorca spoločnosti Lama Investments Andrej Čírtek, s dodávkou energií na Slovensku chce firma začať už v tomto roku, na prelome jari a leta. “Záleží však na priebehu všetkých potrebných úradných procesov,“ dodal Čírtek. Český dodávateľ energií už získal povolenie na dodávku energií od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR.
Firma Lama Investments plánuje dodávať energie aj slovenským domácnostiam. “Budeme ponúkať dodávky plynu a elektriny pre všetky kategórie zákazníkov, ale budeme sa orientovať najmä na malých a stredných odberateľov,“ spresnil Čírtek. Firma podľa neho chce slovenským zákazníkom ponúknuť čo najnižšiu cenu. “Chceme získať čo najviac zákazníkov,“ uviedol Čírtek na margo plánov spoločnosti na slovenskom trhu.
Česká spoločnosť sa neobáva ani nastavenej regulácie cien energií pri domácnostiach. Práve údajne prílišná regulácia zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR bola dôvodom, prečo nechceli alternatívni dodávatelia vstúpiť na trh s plynom v segmente domácnosti. “Neprekáža nám nastavená regulácia. Aj tak dokážeme ponúknuť výhodnú cenu,“ zdôraznil Čírtek. Česká spoločnosť dodáva zákazníkom sčasti aj vlastný plyn, ktorý ťaží na juhu Moravy. “Časť plynu nakupujeme na západných a východných trhoch,“ konštatoval Čírtek.
Slovenské domácnosti sa v tomto roku zrejme dočkajú viacerých dodávateľov plynu. Dodávať plyn slovenským domácnostiam chce česká skupina ČEZ. O vstupe na tento trh uvažuje aj firma RWE Gas Slovensko a podľa medializovaných informácií dodávať plyn domácnostiam chce aj spoločnosť Magna E.A. Doposiaľ bol jediným dodávateľom plynu pre zhruba 1,4 mil. slovenských domácností Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) napriek tomu, že svojho dodávateľa plynu si môžu vybrať od roku 2007. SPP sa konkurencie neobáva.
"Trh s plynom na Slovensku je otvorený pre všetkých zákazníkov. Prináša to výhodu hlavne zákazníkovi, ktorý si môže vybrať z viacerých ponúk. Každý z hráčov na trhu má vlastnú obchodnú stratégiu. Z našich skúseností vyplýva, že pre domácnosti je mimoriadne dôležitá aj dostupnosť a s ňou súvisiace služby. V parametri obsluhy zákazníkov a dostupnosti je aj vďaka 19 zákazníckym centrám pozícia SPP bezkonkurenčná," reagoval na príchod nových hráčov hovorca SPP Ondrej Šebesta.
Lama Investments je spoločnosť zaoberajúca sa najmä obchodom so zemným plynom a jeho skladovaním. Firma dodáva plyn najmä pre zákazníkov odoberajúcích 1 až 20 mil. metrov kubických plyn ročne. Podnik patrí do skupiny Lama, ktorá je skupinou čisto českých firiem podnikajúcich v stredoeurópskom regióne. Do skupiny Lama patrí okrem Lama Investments aj firmy Petr Lamich – Lama a Česká naftářská společnost, s.r.o.

 

Na Slovensko mieri ďalší dodávateľ plynu a elektriny. Spoločnosť chce získať zákazníkov najnižšou cenou.

TVNOVINY, 03.02.2011
 
Príchod nových hráčov na slovenský energetický trh môže v konečnom dôsledku spôsobiť zníženie cien energií.

Na slovenský trh s energiami príde nový hráč. Dodávať zemný plyn a elektrickú energiu slovenským odberateľom sa rozhodla česká spoločnosť Lama Investments, a.s. S dodávkou energií na Slovensku chce firma začať už v tomto roku, na prelome jari a leta.
“Záleží však na priebehu všetkých potrebných úradných procesov,“ povedal hovorca spoločnosti Lama Investments Andrej Čírtek. Firma Lama Investments plánuje dodávať energie aj slovenským domácnostiam.

Slovenský trh láka viacerých dodávateľov
Slovenské domácnosti sa v tomto roku zrejme dočkajú viacerých dodávateľov plynu. Dodávať plyn slovenským domácnostiam chce česká skupina ČEZ.
O vstupe na tento trh uvažuje aj firma RWE Gas Slovensko a podľa medializovaných informácií dodávať plyn domácnostiam chce aj spoločnosť Magna E.A.
Doposiaľ bol jediným dodávateľom plynu pre zhruba 1,4 mil. slovenských domácností Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) napriek tomu, že svojho dodávateľa plynu si môžu vybrať od roku 2007.

Na Slovensko prichádza ďalší dodávateľ energií z Česka

PRAVDA, SITA | 3. februára 2011

Na slovenský trh s energiami príde nový hráč. Dodávať zemný plyn a elektrickú energiu slovenským odberateľom sa rozhodla česká spoločnosť Lama Investments, a.s.

Konkurenti stlačili ceny elektriny a plynu
S dodávkou energií na Slovensku chce firma začať už v tomto roku, na prelome jari a leta. "Záleží však na priebehu všetkých potrebných úradných procesov," uviedol hovorca spoločnosti Lama Investments Andrej Čírtek. Český dodávateľ energií už získal povolenie na dodávku energií od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR.
Firma Lama Investments plánuje dodávať energie aj slovenským domácnostiam. "Budeme ponúkať dodávky plynu a elektriny pre všetky kategórie zákazníkov, ale budeme sa orientovať najmä na malých a stredných odberateľov," spresnil Čírtek. Firma podľa neho chce slovenským zákazníkom ponúknuť čo najnižšiu cenu. "Chceme získať čo najviac zákazníkov," uviedol Čírtek na margo plánov spoločnosti na slovenskom trhu.
Česká spoločnosť sa neobáva ani nastavenej regulácie cien energií pri domácnostiach. Práve údajne prílišná regulácia zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR bola dôvodom, prečo nechceli alternatívni dodávatelia vstúpiť na trh s plynom v segmente domácnosti. "Neprekáža nám nastavená regulácia. Aj tak dokážeme ponúknuť výhodnú cenu," zdôraznil Čírtek. Česká spoločnosť dodáva zákazníkom sčasti aj vlastný plyn, ktorý ťaží na juhu Moravy. "Časť plynu nakupujeme na západných a východných trhoch," konštatoval Čírtek.
Slovenské domácnosti sa v tomto roku zrejme dočkajú viacerých dodávateľov plynu. Dodávať plyn slovenským domácnostiam chce česká skupina ČEZ. O vstupe na tento trh uvažuje aj firma RWE Gas Slovensko a podľa medializovaných informácií dodávať plyn domácnostiam chce aj spoločnosť Magna E.A. Doposiaľ bol jediným dodávateľom plynu pre zhruba 1,4 mil. slovenských domácností Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) napriek tomu, že svojho dodávateľa plynu si môžu vybrať od roku 2007. SPP sa konkurencie neobáva. "Trh s plynom na Slovensku je otvorený pre všetkých zákazníkov. Prináša to výhodu hlavne zákazníkovi, ktorý si môže vybrať z viacerých ponúk. Každý z hráčov na trhu má vlastnú obchodnú stratégiu. Z našich skúseností vyplýva, že pre domácnosti je mimoriadne dôležitá aj dostupnosť a s ňou súvisiace služby. V parametri obsluhy zákazníkov a dostupnosti je aj vďaka 19 zákazníckym centrám pozícia SPP bezkonkurenčná," reagoval pre agentúru SITA na príchod nových hráčov hovorca SPP Ondrej Šebesta.
Lama Investments je spoločnosť zaoberajúca sa najmä obchodom so zemným plynom a jeho skladovaním. Firma dodáva plyn najmä pre zákazníkov odoberajúcích 1 až 20 mil. metrov kubických plyn ročne. Podnik patrí do skupiny Lama, ktorá je skupinou čisto českých firiem podnikajúcich v stredoeurópskom regióne. Do skupiny Lama patrí okrem Lama Investments aj firmy Petr Lamich – Lama a Česká naftářská společnost, s.r.o.

 

Podomových podvodníkov láka už aj plyn

Zdroj: 3. 2. 2011, Copyright © SITA 2011

Podomoví predajcovia už ponúkajú domácnostiam plyn od konkurentov SPP. Zavádzajú a používajú nátlak,tvrdia ľudia, ktorých navštívili.

BRATISLAVA. „Slovenské plynárne budú patriť pod ČEZ." Týmito slovami oslovili nedávno podomoví predajcovia Silviu Devečkovú z Liptovského Mikuláša. Pre zmeny, ktoré sa dejú s jej dodávateľom plynu, mala podpísať aj dokumenty.

Podpísala ich. Neskôr zistila, že nešlo o ľudí zo Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) a že ČEZ je úplne nový dodávateľ plynu pre domácnosti na našom trhu. Bolo by to v poriadku, keby neklamali. „Mali povedať: sme táto firma, takto sa voláme, takéto máme výhody. Chcete prejsť k nám?" hovorí Devečková.

V jej prípade zmluva, ktorú podpísala, nie je platná. Nie je totiž majiteľkou bytu, len nájomníčkou. Ak by platila, má právo do siedmich dní ju ukončiť bez udania dôvodu.

Devečková však tvrdí, že určite nebola jediná, koho predajcovia takto oslovili. O podobných návštevách počula aj od susedov.

Na nekalé praktiky upozorňuje klientov aj SPP. „Zákaznícka linka SPP zaevidovala viacero sťažností zákazníkov, najmä z južného Slovenska. Ľudia podpísali zmluvy na základe nátlakového správania a zavádzajúcich informácií od týchto predajcov. V súčasnosti majú záujem o návrat k pôvodnému dodávateľovi," tvrdí Vahram Chuguryan z SPP.

Dodal, že plynárenský podnik akceptuje novú konkurenciu, ktorá vstupuje na trh, ale toto považuje za neprijateľný spôsob konkurenčného boja. Pripomenul, že SPP podomový predaj nevyužíva.

„Pri vstupe na trh sme urobili všetky opatrenia, aby sme podobné excesy v maximálnej miere vylúčili," povedala hovorkyňa ČEZ Eva Nováková. Aj keď sú všetci predajcovia viazaní etickým kódexom, firma sprísnila kontrolu.

Ak by sa nekalé praktiky potvrdili, je to dôvod na rozviazanie spolupráce, hovorí Nováková.

Podobných prípadov už na Slovensku bolo veľa, ale v oblasti dodávok elektriny. V prípade dodávok plynu sa objavili prvýkrát, a to preto, že na trh práve vstupujú konkurenti SPP. Prvý, ktorý sa oficiálne ohlásil, je ČEZ. Od júla sa chystajú nastúpiť aj Magna EA či Elgas.

 

Domácnosti sa zrejme dočkajú ďalšieho dodávateľa plynu

www.fuu.sk, 21 Január 2011, (WEBNOVINY)
Slovenské domácnosti sa v tomto roku zrejme dočkajú ďalšieho dodávateľa zemného plynu. O vstupe na trh so zemným plynom v sektore domácnosti uvažuje spoločnosť RWE Gas Slovensko.

Slovenské domácnosti sa v tomto roku zrejme dočkajú ďalšieho dodávateľa zemného plynu. O vstupe na trh so zemným plynom v sektore domácnosti uvažuje spoločnosť RWE Gas Slovensko. "RWE Gas Slovensko momentálne analyzuje možnosti vstupu na trh s plynom v segmente domácnosti," uviedla pre agentúru SITA spoločnosť. Firma RWE Gas už dodáva na Slovensku plyn veľkoodberateľom a maloodberateľom. Spoločnosť v tomto roku dodá týmto zákazníkom 1 mld. metrov kubických plynu, čo bude o 300 mil. metrov kubických plynu viac ako v minulom roku. RWE Gas by mal na Slovensku v tomto roku ovládnuť približne 17 % trhu so zemným plynom. RWE Gas Slovensko pôsobí na slovenskom trhu s plynom od roku 2008.
Vstup na trh so zemným plynom v sektore domácnosti už avizovala česká energetická skupina ČEZ. Doposiaľ bol jediným dodávateľom plynu pre zhruba 1,4 mil. slovenských domácností Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) napriek tomu, že svojho dodávateľa plynu si môžu vybrať od roku 2007. "Trh s plynom na Slovensku je otvorený pre všetkých zákazníkov. Prináša to výhodu hlavne zákazníkovi, ktorý si môže vybrať z viacerých ponúk. Každý z hráčov na trhu má vlastnú obchodnú stratégiu. Z našich skúseností vyplýva, že pre domácnosti je mimoriadne dôležitá aj dostupnosť a s ňou súvisiace služby. V parametri obsluhy zákazníkov a dostupnosti je aj vďaka 19 zákazníckym centrám pozícia SPP bezkonkurenčná," reagoval pre agentúru SITA na príchod nových hráčov hovorca SPP Ondrej Šebesta.
RWE Gas Slovensko pôsobí na slovenskom trhu s plynom od roku 2008. Za dva roky sa podniku podarilo získať 25-percentný podiel na trhu veľkých firemných zákazníkov a zhruba 8-percentný v segmente maloodberateľov. RWE Gas Slovensko je súčasťou medzinárodného koncernu RWE, ktorý je jednou z piatich najväčších európskych energetických spoločností. Zemný plyn odoberá z Ruska a zo škandinávskej oblasti.
 

 

Domácnosti sa zrejme dočkajú ďalšieho dodávateľa plynu

WEBNOVINY/SITA, 21. januára 2011 12:04

Možnosti vstupu na trh so zemným plynom v sektore domácnosti analyzuje spoločnosť RWE Gas Slovensko.

Slovenské domácnosti sa v tomto roku zrejme dočkajú ďalšieho dodávateľa zemného plynu. O vstupe na trh so zemným plynom v sektore domácnosti uvažuje spoločnosť RWE Gas Slovensko. "RWE Gas Slovensko momentálne analyzuje možnosti vstupu na trh s plynom v segmente domácnosti," uviedla pre agentúru SITA spoločnosť. Firma RWE Gas už dodáva na Slovensku plyn veľkoodberateľom a maloodberateľom. Spoločnosť v tomto roku dodá týmto zákazníkom 1 mld. metrov kubických plynu, čo bude o 300 mil. metrov kubických plynu viac ako v minulom roku. RWE Gas by mal na Slovensku v tomto roku ovládnuť približne 17 % trhu so zemným plynom. RWE Gas Slovensko pôsobí na slovenskom trhu s plynom od roku 2008.
Vstup na trh so zemným plynom v sektore domácnosti už avizovala česká energetická skupina ČEZ. Doposiaľ bol jediným dodávateľom plynu pre zhruba 1,4 mil. slovenských domácností Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) napriek tomu, že svojho dodávateľa plynu si môžu vybrať od roku 2007. "Trh s plynom na Slovensku je otvorený pre všetkých zákazníkov. Prináša to výhodu hlavne zákazníkovi, ktorý si môže vybrať z viacerých ponúk. Každý z hráčov na trhu má vlastnú obchodnú stratégiu. Z našich skúseností vyplýva, že pre domácnosti je mimoriadne dôležitá aj dostupnosť a s ňou súvisiace služby. V parametri obsluhy zákazníkov a dostupnosti je aj vďaka 19 zákazníckym centrám pozícia SPP bezkonkurenčná," reagoval pre agentúru SITA na príchod nových hráčov hovorca SPP Ondrej Šebesta.
RWE Gas Slovensko pôsobí na slovenskom trhu s plynom od roku 2008. Za dva roky sa podniku podarilo získať 25-percentný podiel na trhu veľkých firemných zákazníkov a zhruba 8-percentný v segmente maloodberateľov. RWE Gas Slovensko je súčasťou medzinárodného koncernu RWE, ktorý je jednou z piatich najväčších európskych energetických spoločností. Zemný plyn odoberá z Ruska a zo škandinávskej oblasti.

 

 

Domácnosti už odoberajú plyn aj od iného dodávateľa ako od SPP

www.cas.sk, 24. 06. 2010 - Niektoré slovenské domácnosti odoberajú zemný plyn už aj od iného dodávateľa ako od dominantného hráča na trhu - Slovenského plynárenského priemyslu.
 
Domácnostiam ponúkla dodávku plynu aj spoločnosť Geon, a.s., ktorá patrí developerskej skupine Grunt, a.s. Ako uviedol pre agentúru SITA riaditeľ sekcie energetiky spoločnosti Geon Radoslav Mulik, firma sa zameriava na dodávku plynu pre domácnosti, ktoré si kúpili nehnuteľnosti postavené spoločnosťou Grunt.
"Spoločnosť Geon dodáva plyn pre domácnosti v lokalitách, v ktorých aj prevádzkuje distribučné rozvody plynu," uviedol Mulik. Firma Geon sa však zatiaľ nechystá výraznejšie preraziť na slovenský trh s plynom. "Zatiaľ neponúkame dodávku plynu pre domácnosti mimo vymedzeného územia distribučnej siete v správe Geon. Z toho dôvodu sa nepovažujeme za relevantnú konkurenciu pre dominantného dodávateľa plynu," konštatoval Mulik. V súčasnosti firma dodáva plyn približne 230 bratislavským domácnostiam v lokalitách Pekná cesta a Koliba Stráže. "Ich počet rastie s počtom dokončených respektíve odovzdaných bytov a domov v jednotlivých lokalitách," dodal Mulik.
Liberalizácia trhu s plynom v kategórii domácnosti zatiaľ podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) nenastala. "Trh s plynom v kategórii domácnosti zostal v minulom roku oproti predchádzajúcemu roku bezo zmeny. Ponuka alternatívnych dodávateľov plynu bola zameraná predovšetkým na priemyselných odberateľov," konštatoval regulačný úrad. Slovenský plynárenský priemysel by tak mal mať na trhu s plynom pri domácnostiach zhruba 100-percentný podiel. Podľa viacerých alternatívnych dodávateľov plynu rozvoj liberalizácie trhu pri domácnostiach brzdí prílišná regulácia zo strany regulačného úradu.

 

Vlani zmenilo dodávateľa plynu 45 odberateľov

WEBNOVINY, Anna Takácsová, 31. mája 2010

Podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR možno považovať za historicky prelomový, čo sa týka dodávky plynu priemyselným odberateľom.
 
V minulom roku zmenilo dodávateľa zemného plynu 45 odberateľov. Ako informoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), vlani odišli od tradičného dodávateľa plynu Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. (SPP) len odberatelia z kategórie veľkoodberateľov a z kategórie stredného a malého odberu. "Minulý rok možno považovať za historicky prelomový, čo sa týka dodávky plynu priemyselným odberateľom," uviedol regulačný úrad.

Na trhu s plynom začali podľa regulačného úradu reálne pôsobiť okrem tradičného dodávateľa plynu firmy RWE Gas Slovensko, s.r.o., Shell Slovakia, s.r.o., VNG Slovakia, s.r.o. a Lumius Slovakia, s.r.o. "Tieto spoločnosti sa s ponukou dodávky plynu orientovali iba na priemyselných odberateľov," dodal úrad. S novými dodávateľmi plynu uzatvárali klienti zmluvy o dodávke plynu najviac na jeden rok. "U tradičného dodávateľa boli uzatvorené zmluvy na dlhšie obdobie (násobky rokov)," doplnil regulačný úrad. V minulom roku mal podľa úradu SPP 93-percentný podiel na trhu, alternatívni dodávatelia plynu si rozdelili zvyšok.

Liberalizácia trhu s plynom v kategórii domácnosti zatiaľ nenastala.
"Trh s plynom v kategórii domácnosti zostal v minulom roku oproti predchádzajúcemu roku bezo zmeny. Ponuka alternatívnych dodávateľov plynu bola zameraná predovšetkým na priemyselných odberateľov," konštatoval regulačný úrad. Podľa viacerých alternatívnych dodávateľov plynu rozvoj liberalizácie trhu pri domácnostiach brzdí prílišná regulácia zo strany regulačného úradu.
 

Pouvažujte nad dodávateľom plynu. Môžete ušetriť

HNonline, HN Peter Podstupka , 00:00 14. 4. 2010
  
Z konkurencie na trhu s plynom pre firemných zákazníkov už v tomto roku výrazne ťažia veľkí odberatelia. Plynárenské spoločnosti sa bijú o zákazníkov a ceny idú dole. V tomto roku sa pozornosť dodávateľov plynu zameria aj na stredných a malých podnikateľov. Pri vhodne zvolenom programe dokážete aj malá firma ušetriť tisíce eur ročne.

Pýtajte sa na podmienky

Prakticky všetky veľké firmy už v minulom roku boli oslovené s ponukou plynárenských spoločností, ktorá ich mala presvedčiť, aby zmenili dodávateľa. Vo všeobecnosti sa nedá povedať, ktorá firma ponúka najlepšie ceny. Najviac zákazníkov si od konkurencie v minulom roku ulovila spoločnosť RWE Gas Slovakia. "V segmente veľkých zákazníkov sme v minulom roku získali 25-percentný podiel,“ vysvetľuje hovorca RWE Boris Peško. Avšak aj Slovenský plynárenský priemysel ako najväčší hráč v tomto sektore bol úspešný v lákaní zákazníkov konkurencie. "Niektorí zákazníci, ako napríklad Embraco Slovakia alebo Whirpool Slovakia, sa k nám v minulom roku vrátili,“ hovorí riaditeľ obchodu divízie s plynom SPP Dušan Raduška.
O výhodnosti alebo nevýhodnosti jednotlivých dodávateľov tak rozhoduje individuálna ponuka pre každú spoločnosť a hlavne podmienky, ktoré vedia plynári firme ponúknuť. Preto je aj veľmi ťažké porovnávať ceny. Je dôležité, na aký dlhý čas podpisujete zmluvu a kto bude platiť za prípadné výkyvy v odbere a podobne. "Vo všeobecnosti sa však dá povedať, že aktuálna cena je približne na úrovni 15 eur za megawatthodinu, teda asi 0,16 eura za kubický meter plynu,“ hovorí vedúci predaja
plynu spoločnosti VNG Slovakia Jozef Jurena.

V hľadáčiku školy a obce

Po veľkých podnikateľoch sa v tomto roku firmy zamerajú viac na malých a stredných podnikateľov. "Pre zákazníkov zo segmentu malých podnikov prichádza RWE so svojou ponukou plynu až v tomto roku,“ hovorí Peško. Aj preto sa očakáva, že zvýšená konkurencia v tomto roku prinesie malým podnikateľom výhodné ceny. "Je ťažké vyčísliť, koľko môžu firmy zmenou dodávateľa ušetriť, ale veľkí odberatelia so spotrebou plynu nad jeden milión kubíkov za rok už dokážu ušetriť veľmi pekné peniaze. A aj malé firmy, ako napríklad školy, obce alebo nemocnice, môžu vďaka vhodne zvolenému dodávateľovi energií ušetriť tisíce eur,“ dodáva Jurena.
Aj preto by si mali tieto subjekty pri príprave budúcoročných zmlúv s dodávateľmi plynu nechať vypracovať viacero ponúk od rôznych dodávateľov. "Najvýznamnejšie spoločnosti v oblasti dodávok plynu na trhu sú SPP, RWE Gas Slovensko, Shell Slovakia a VNG Slovakia, ale všetci držitelia povolenia na dodávku plynu sú zverejnení na webovej stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví,“ upozorňuje hovorca úradu Miroslav Lupták.

Dodávateľ sa postará 

Zmeniť dodávateľa pritom vôbec nie je komplikované. V podstate stačí iba vybrať si novú plynárenskú spoločnosť a podpísať s ním zmluvu. "Po prvom kontakte so zákazníkom uprednostňujeme diskusiu podľa individuálnych potrieb a požiadaviek nášho budúceho klienta,“ hovorí obchodný riaditeľ Shell Energy Europe Branislav Kalužný. Po podpise papierov si už všetky technické veci vyriešia plynári sami. Túto zmenu sa, samozrejme, oplatí robiť iba v momente, keď vám končí zmluva s predchádzajúcim dodávateľom.
Výhodou je, že vlastnosti plynu od všetkých dodávateľov sú veľmi podobné, a tak sa dobre jednotlivé ponuky porovnávajú. Ale treba si dať pozor na to, čo všetko už konečná cena v sebe obsahuje. Odberateľ sa totiž zaväzuje čerpať plyn v určitých limitoch. Ak zoberie plynu príliš veľa alebo málo, tak platí relatívne vysoké pokuty. Väčšina spoločností preto ponúka niekoľko typov produktov. Klient si napríklad za plyn zaplatí viac, ale za prípadné odchýlky už nebude pokutovaný.
Rovnako dôležitý je aj spôsob výpočtu ceny. Niektoré zmluvy môžu byť spravené tak, že cena plynu je rovnaká po celý rok, alebo sa môže každý mesiac meniť podľa aktuálnych cien na svetových trhoch.

Môžete mať viacerých dodávateľov
V dôsledku svetovej ekonomickej krízy si v minulom roku firmy opatrnejšie objednávali energie, pretože nevedeli, ako sa im bude dariť. Teraz, keď sa situácia pomaly ustaľuje, niektoré firmy potrebujú zvýšiť objem výroby a znova začínajú rokovať s dodávateľmi o zvýšení svojich odberov. "Nemusíte však rokovať iba so svojím aktuálnym dodávateľom a môžete si dodatočný objem plynu zazmluvniť aj od inej firmy,“ hovorí Jurena.
Výhodou môže byť aj kombinovať niekoľko druhov energie. Napríklad pre firmy, ktoré majú často vysoké odbery nad rámec dohodnutého odberu, sa často oplatí nechať si vybudovať vlastný zásobník na skvapalnený plyn, z ktorého si tieto svoje lokálne maximá vykrýva.

 

Aj plyn si môžete kúpiť „šitý na mieru“

HNonline, Dušan Uhrín,  , 19. 11. 2009

Výberom správneho partnera môže firma ušetriť a získať viacero výhod. No prináša to aj určité riziká.
  
Ceny zemného plynu sú pre domácnosti regulované a určované štátom. To neplatí pri podnikoch, kde už naplno prepukol konkurenčný boj dodávateľov plynu o klientov. Správnym rozhodnutím tak môže firma nielen ušetriť na cene. Navyše môže získať aj rôzne bonusy a výhody. Samozrejme, platí - o čím väčšieho zákazníka ide, tým má lepšiu vyjednávaciu pozíciu. Prístup je veľmi individuálny. Minimálne nebyť ticho a poobzerať sa po viacerých možnostiach sa určite každej firme oplatí.

Máte na výber
"Keďže je na Slovensku otvorený trh s plynom, zákazník má možnosť výberu dodávateľa,“ povedal hovorca RWE Slovensko Boris Peško. Pri rozhodovaní sa môže podľa neho upriamiť na viacero kritérií, ktoré pre neho môžu byť rozhodujúce. "Pre niekoho je dominantná cena, pre iného zas typ produktu, flexibilita dodávky, stabilita či akcionárske zázemie dodávateľa.“
Na našom trhu dnes funguje niekoľko obchodníkov, ktorí sú schopní ponúknuť záujemcom alternatívnu možnosť odberu plynu. Ako sa teda rozhodnúť pre konkrétneho dodávateľa?
Podľa marketingového riaditeľa spoločnosti Lumius Miloňa Vojnara platí rovnaký princíp ako pri výbere dodávateľa elektriny - spoločnosť, ktorá má skúsenosti. "Zákazník má dnes dve možnosti nákupu plynu.“ Jednou je podľa neho pevná cena za dodávku plynu na dohodnuté obdobie, druhou je plynárenský vzorec, kde sa cena mení každý mesiac. "My preferujeme fixné ceny na definované obdobie. V tomto prípade je cena závislá od aktuálnej trhovej ceny komodity a od charakteru odberu zákazníka,“ hovorí Vojnar.
Cena zemného plynu závisí okrem vývoja cien ropy na medzinárodných burzách aj od kurzu amerického dolára a eura. Hovorca SPP Ondrej Šebesta to ešte doplnil: "Aj keď predajnú cenu plynu, samozrejme, v najväčšej miere ovplyvňuje hodnota samotnej komodity, za ktorú ho dokážeme nakúpiť, do konečnej ceny pre zákazníka popri nej vstupujú aj iné činnosti, ako sú preprava, skladovanie či distribúcia plynu na konkrétne odberné miesto.“


Viacero výhod
Každá spoločnosť sa snaží ponúknuť svojim zákazníkom aj niečo navyše. Napríklad spoločnosť Lumius ponúka podľa Vojnara dodávku elektriny a plynu spolu či flexibilitu podľa požiadaviek zákazníka. Spoločnosť RWE zasa stavila na silné zázemie. "Ponúkame produkty ,šité‘ na mieru, flexibilitu, konkurencieschopné ceny, dostatok kapacity v zásobníkoch plynu na Slovensku, ale aj zázemie silného partnera v podobe materskej firmy RWE TransGas ČR,“ hovorí Peško.
SPP má podľa Šebestu štyri základné nástroje: "Dlhodobý kontrakt z východu, diverzifikačné kontrakty zo západu, zásoby plynu v podzemných zásobníkoch a krátkodobé spotové obchody na plynových huboch.“
Plynová kríza zo začiatku roka ukázala, že bezpečná dodávka zemného plynu nemusí byť niečo samozrejmé. Mnoho zákazníkov preto považuje tento faktor za možno ešte dôležitejší než samotná cena plynu.
Napríklad SPP prijal viaceré opatrenia a podpisom kontraktov so západnými plynárenskými spoločnosťami zabezpečil alternatívne dodávky. "Z nich tak vieme zabezpečiť až 20 percent objemu ročného predaja plynu SPP, vďaka čomu môžeme všetkým odberateľom garantovať spoľahlivé a bezpečné dodávky plynu aj v prípade nepredvídateľných situácií,“ povedal Šebesta.
Aj hovorca RWE ubezpečuje, že spoločnosť disponuje dostatkom zásob plynu na našom území tak, aby mohla zabezpečiť dodávku v plnom rozsahu, aj v prípade krízy podobnej tej minuloročnej. "Vzhľadom na platnú legislatívu však budeme musieť rešpektovať prípadné vyhlásenie odberových obmedzení zo strany štátu,“ dodáva Peško.
Zmena áno, či nie?
Samotný proces zmeny dodávateľa nie je zložitý a dodávatelia berú náklady na zariadenie zmeny na seba. "Z pohľadu zákazníka ide o komfortný a jednoduchý proces, ktorý pozostáva z podpisu jedného dokumentu - splnomocnenia, na základe ktorého vybavíme za zákazníka všetky potrebné formality,“ vysvetľuje Peško. Bezproblémovosť podľa neho potvrdzuje aj uplynulých 11 mesiacov dodávky plynu zákazníkom.
Podľa hovorcu SPP však každá zmena so sebou prináša istú mieru rizika. "Pred týmto rozhodnutím by si zákazníci mali dôkladne preštudovať zmluvné podmienky, a to najmä, ako bude dodávateľ riešiť neštandardné situácie, a to z hľadiska ceny aj zaručenia plynulých dodávok,“ uzatvára Šebesta.

 

SPP prišlo o najväčšieho zákazníka. Duslo prešlo k RWE

SME, 27. 11. 2009 | Daniela Krajanová

Zlaté časy Slovenského plynárenského priemyslu sa  končia. Na trh sa postupne tlačia alternatívni dodávatelia plynu. Zatiaľ majú záujem len o veľkých odberateľov. Firma RWE získala  najväčšieho.

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) stráca svoj dodávateľský monopol. Do jeho koláča sa zahryzlo niekoľko nových dodávateľov plynu. Husársky kúsok sa podaril najmä RWE Gas Slovensko, dcére českej RWE Transgas: SPP spoločnosť prebrala najväčšieho spotrebiteľa plynu u nás – Duslo Šaľa.
„Ohľadom dodávok zemného plynu na rok 2010  prebiehajú rokovania so spoločnosťou RWE. Táto spoločnosť sa stane  dodávateľom zemného plynu pre Duslo na rok 2010,“ povedal Tibor Takács, manažér obchodu Dusla.
Firma podľa jeho slov ročne minie zhruba 417 miliónov kubických metrov plynu. SPP má s ruským Gazpromom kontrakt na 6,5 miliardy kubíkov ročne. Čo strata takéhoto odberateľa pre SPP znamená, sme sa nedozvedeli. „V segmente priemyselných zákazníkov dnes pôsobíme v plne konkurenčnom prostredí. Súperíme o každého zákazníka,“ povedal hovorca firmy Ondrej Šebesta.
Dodal, že SPP sa podarilo uzatvoriť kontrakt so Slovnaftom. To je druhý najväčší odberateľ plynu na Slovensku.  V zmluve ide o 2 miliardy kubických metrov plynu, a to do konca roka 2013.

Prvé lastovičky
Firemný trh je zatiaľ jediným lákadlom pre alternatívnych dodávateľov. Koľko z neho už získali, sme sa nedozvedeli. „Pôsobíme ako kľúčový dodávateľ na plne liberalizovanom trhu, kam po rokoch, keď zákazníci nemali možnosť voľby, prišli noví dodávatelia,“ odpovedal Šebesta na otázku, o aký trhový podiel SPP prišiel. Aj z odpovedí alternatívnych dodávateľov vyplýva, že zatiaľ SPP príliš veľkú ranu nezasadili.
Spoločnosť Lumius, ktorá k nám prenáša svoje aktivity z Česka, sa môže podľa svojho obchodníka Miloňa Vojnara pochváliť odberateľmi, ako sú Whirlpool, Tatraľan či Embrako. Na tomto „veľkofiremnom trhu“ však zatiaľ operátor nemá dokopy ani jednopercentný podiel.
Zákazníkov sa firme podľa Vojnara darí získavať najmä vďaka tomu, že dokáže ponúknuť nižšiu cenu ako SPP. Lumius totiž nemá také vysoké náklady ako „bývalé mamutie monopoly“.

Ceny majú padať
Šebesta tvrdí, že zákazníci sa „okrem ceny zaujímajú aj o  bezpečnosť dodávok, úspory energie či flexibilnosť v odberoch“. Navyše, SPP je aj cenovo vysoko konkurencieschopná a očakáva, že ceny budú  ešte nižšie.  „V decembri 2009 budú ceny plynu oproti januáru nižšie o 34 percent v dôsledku vývoja cien ropných produktov, na budúci rok pre našich zákazníkov predpokladáme stabilizáciu,“ povedal Šebesta.
Okrem RWE a Lumiusu konkuruje SPP, v ktorom vlastní 51¬percentný podiel štát, aj firma Shell. Vstúpiť na trh sa už dlhšie chystá aj dcéra ruského GazpromExportu – Vemex. Podľa konateľa firmy Huga Kysilka v podstate na našom trhu nič nebráni vstupu konkurencie.
„Jediné, čo nám robilo trochu problém, bol predpis, že každý musí mať uskladnený zemný plyn na území Slovenska, ak chce byť výhradným dodávateľom plynu,“ povedal Kysilka. Podobne to vníma aj Vojnar z Lumiusu. O tom, ako toto pravidlo chápať, sa podľa neho stále rokuje. Ide o zmeny, ktoré pretlačil minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek po minuloročnej plynovej kríze.Rozhovor. Riaditeľ divízie obchodu s plynom Dušan Randuška pre HN:

Konkurencia prispeje k zníženiu cien

Martin Kóna, 19. 11. 2009
  
Trh sa otvára a zákazníci si konečne môžu vybrať. Čo to znamená pre priemyselných odberateľov? Zákazníci v neregulovanom segmente si môžu vybrať na základe ceny, spoľahlivosti, dodacích a fakturačných podmienok, takisto ako pri iných tovaroch a službách. Pre zákazníkov je to kúzlo nového, na druhej strane nie vždy sú ponuky vo svojej štruktúre porovnateľné. My sa snažíme situáciu klientom uľahčiť v tom, že sme transparentní v cenotvorbe a na individuálnych rokovaniach si vyjasňujeme všetky detaily. Samozrejme, naše ponuky musia byť a sú konkurencieschopné.

Stále zostávate kľúčovým hráčom, ale váš podiel na našom trhu prirodzene klesá. Koľko percent kontrolujete dnes a ako to bude vyzerať v najbližších rokoch?
Dnes je to skutočne boj o každého klienta. Snažíme sa udržať si všetkých zákazníkov a získať aj tých, ktorých sme stratili. Trh je otvorený a bude pre nás zrkadlom.

Ako prebieha boj o klienta? Aké iné faktory okrem ceny môžu odlíšiť dobrého od zlého dodávateľa?
Slovenskí zákazníci boli vždy veľmi citliví na cenu, ktorá bola vždy veľmi dôležitá. Po skúsenostiach s dočasným odstavením dodávok v januári sa do popredia dostal aj aspekt bezpečnosti. Dnes sú zákazníci ochotní za spoľahlivú a bezpečnú dodávku aj niečo priplatiť. Samozrejme, sú tu aj iné aspekty, ako sú platobné podmienky a podobne. Dnes nikto nepochybuje, že hospodárska kríza sa na Slovensku naplno prejavuje a podnikatelia strácajú odbytiská. Naši odberatelia sú pod tlakom a potrebujú individuálne riešenia, ako sa s tým vyrovnať. SPP dokáže svojim zákazníkom takéto individuálne riešenia ponúknuť.

Aký cenový vývoj pre priemyselných odberateľov očakávate v prvej polovici budúceho roka?
Pokiaľ sa pozeráme na obdobie od januára do novembra 2009, cena v tomto segmente klesla zhruba o tridsať percent. Je to veľmi dobrá správa pre zákazníkov, hlavne preto, že im to čiastočne kompenzuje výpadky na strane odbytu. Pokiaľ ide o budúci rok, nepredpokladáme žiadne kolísanie ceny. Cena je postavená na vzorci zohľadňujúcom priemerné ceny ropy na svetových trhoch za posledných deväť mesiacov. Konkurencia je o tom, že musíte uspieť v boji o zákazníka a cena popri iných podmienkach je jedným z dôležitých parametrov.

Z vyjadrení východoeurópskych politikov v posledných týždňoch sa nedá úplne vylúčiť ďalšia plynová kríza. Ako sú slovenskí odberatelia plynu chránení?
Nechcel by som špekulovať, či dôjde k dočasnému zastaveniu dodávok alebo nie. Hoci sme pravidelne v kontakte s našimi ruskými partnermi, sme pozorovatelia ako všetci ostatní. Naši zákazníci sú prostredníctvom kontraktov na dodávku plynu od SPP dostatočne pripravení a chránení. Po plynovej kríze v januári sme si veľmi rýchlo museli urobiť domácu úlohu - diverzifikovať naše portfólio, a tým zvýšiť bezpečnosť dodávok. Dnes poskytujeme zemný plyn a služby súvisiace s jeho dodávkou na úrovni ktoréhokoľvek západoeurópskeho obchodníka s plynom. Máme 20-ročný kontrakt s ruským dodávateľom, na základe dlhodobých kontraktov s E.ON Ruhrgas a GDF Suez vieme zabezpečiť do dvadsať percent z nášho predaja z diverzifikovaného portfólia a vieme plyn pristaviť aj na západnej hranici. Zásobníky sú na sto percent naplnené a v prípade potreby vieme dokupovať plyn aj na spotových trhoch. Reverzný tok je dnes nastavený na stlačenie gombíka, v priebehu 2 - 3 hodín ho vieme odštartovať. Takisto sme investovali do lepšieho prepojenia zásobníkov na distribučnú sieť. Myslím si, že sme pre bezpečnosť našich zákazníkov urobili všetko, čo sa dalo.

Akú dlhú krízu teda vieme ustáť bez odstávok plynu pre priemysel?
Ide o matematickú rovnicu, v ktorej je niekoľko neznámych, a takéto rovnice sa riešia ťažko. Po vymenovaní všetkých opatrení, ktoré som spomenul, sme pripravení splniť potreby zákazníkov aj požiadavky zákona (každý dodávateľ musí byť schopný v zimnom období pokryť 30-dňový výpadok, pozn. red.).

O čo je drahší plyn zo západoeurópskych zdrojov, a koľko bude táto nutnosť diverzifikácie stáť odberateľov?
Diverzifikácia nie je cieľ, ale nástroj, ako zabezpečiť stabilnú a bezpečnú dodávku. V minulosti sme aktívne sledovali niektoré projekty, ale vzhľadom na ich nie konkurencieschopnú cenu sme ich odložili ad acta. Kontrakty s našimi akcionármi sú na komerčných podmienkach, nejde o žiadne darčeky. Sú však na takej úrovni, že keď ich premietneme do nášho cenového mixu, sme schopní tento produkt predávať. Práve konkurencia je garanciou toho, že dnes nemôžeme prísť s nejakou ambicióznou, vyššou cenou. Trh by nám to vrátil naspäť.

SPP dnes nakupuje od svojich zahraničných matiek GDF Suez a E.ON Ruhrgas. Nie je výhodnejšie nakupovať priamo od ťažiarov, napríklad z Nórska či zo Strednej Ázie?
V globálnom energetickom svete sa dá povedať, že všetci robia všetko. Našich akcionárov možno sčasti vnímať ako ťažiarske spoločnosti, lebo majú svoje percentá aj na plynových poliach vo svete. Plyn nemá mašličku, ide o zmes holandských, nemeckých, britských či nórskych kubíkov, ktoré musia mať svoju výhrevnosť a kvalitu. Z tohto pohľadu sme obslúžení veľmi dobre, našimi partnermi sú najväčší hráči v západnej Európe.

Kedy očakávate otvorenie trhu pre domácnosti?
Úprimne povedané, neviem na to odpovedať. Bude to závisieť od toho, aký prístup bude mať k tejto problematike štát a vláda. V Českej republike je trh otvorený, konkurenti vstúpili aj do tohto segmentu. Je to však o podmienkach a motivácii, aby sa to hráčom na trhu oplatilo.

 

Reklama

Novinky

Reklama