ReklamaAlternatívny dodávateľ plynu ČEZ

Ukážka Internetovej stránky Čez Slovensko sro.

 

ČEZ Slovensko sro, alternatívny dodávateľ plynu

 O firme ČEZ Slovensko sro zo stránky www.cez.sk

Informácie o spoločnosti

ČEZ Slovensko, s. r. o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava, Slovensko, IČO: 36797332, IČ DPH: SK2022414075, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 46685/B

Štatutári

  1. Ing. Jan Hruška - konateľ
  2. Ing. Igor Nagy - konateľ
  3. Ing. Miroslava Čalfová - konateľ

Všeobecné informácie

ČEZ Slovensko je silný partner s hlbokými skúsenosťami v energetike, s tradíciou a s medzinárodným zázemím. V roku 2005 bola zriadená organizačná zložka ČEZ SK pre podporu aktivít na Slovensku. Čoskoro získalo ČEZ Slovensko dôležitú pozíciu medzi spoločnosťami predávajúcimi elektrinu koncovým zákazníkom. V roku 2007 bolo rozhodnuté o zriadení samostatnej dcérskej spoločnosti ČEZ Slovensko, s.r.o..

ČEZ Group je najväčšia energetická spoločnosť v strednej a juhovýchodnej Európe, je zaraďovaná medzi najväčšie a najúspešnejšie európske spoločnosti podľa trhovej kapitalizácie. ČEZ Group je najväčší výrobca a distribútor energie v Českej republike a vlastní elektrárne v Poľsku, Rumunsku, Bulharsku a v Turecku, takisto prevádzkuje distribučné spoločnosti v Českej republike, Rumunsku, Bulharsku, Albánsku a Turecku. ČEZ Group obchoduje s elektrinou na veľkoobchodnom trhu v týchto krajinách: Česká republika, Slovensko, Poľsko, Nemecko, Grécko, Albánsko, Kosovo, Srbsko, Bosna a Hercegovina a skupina je aktívna pri predaji elektrickej energie koncovým zákazníkom v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, na Slovensku a v Turecku.

Trhové informácie

Segmentácia trhu ČEZ Slovensko (obrat) - ČEZ Slovensko pôsobí v segmente od maloodberných podnikov až po tie najväčšie spoločnosti (95% konečných zákazníkov v našom portfóliu má meranie A alebo B). V roku 2009 dosiahla spoločnosť obrat 225,7 mil. EUR. Množstvo zazmluvnenej elektriny na rok 2010 je okolo 1 TWh a plán na rok 2011 je 1,5 TWh. V našom portfóliu máme zahrnutú elektrinu z rôznych zdrojov - 72% nukleárna energia, 10% voda, 18% uhlie.

Spolupráca s našou spoločnosťou

ČEZ má široké skúsenosti v spolupráci s medzinárodnými zákazníkmi. Táto spolupráca poskytuje benefit pre obe strany. Zákazník má iba jednu kontaktnú osobu pre dodávku elektriny, jednu zmluvu a jednu zmluvnú stranu. Výsledkom takejto spolupráce je lepšia cena pre koncových zákazníkov. ČEZ je schopný dodávať elektrinu na zvolené trhy ako sú: Česká republika, Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko, Turecko, Albánsko, Srbsko. ČEZ poskytuje vysoko profesionálne služby.

 

Reklama

Novinky

VašaEnergia dodáva aj plyn

Firma Vaša Energia s.r.o. je zabehnutý dodávateľ elektrickej energie. Od roku 2010 sa však stal aj dodávateľom plynu a úspešne konkuruje veľkým hráčom na trhu.

čítať viac


10 rád ako ušetriť

Najľahšie zarobené peniaze sú ušetrené peniaze. Myslíte si, že sa už viac nedá šetriť? Či ste firma alebo domácnosť, ponúkame vám 10 rád ako ušetriť na elektrine a plyne až 30%.

čítať viac


Reklama